Apžvalgos ir analizės

Auditoriaus išvadų dėl viešojo intereso įmonių 2018 m. finansinių ataskaitų ir audito įmonių veiklos skaidrumo pranešimų apžvalgą

Atnaujinta: 2020.12.07

© Budget office, the data is collected and stored in the Register of Legal Entities, code 304157094th

Rinktinės str. 48A, 09318 Vilnius, Tel. (8 5) 212 5464, E-mail: info@avnt.lt, www.avnt.lt