REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS PATIKRA

 

Dėl rekomendacijų dėl profesinių standartų ir tarptautinių audito standartų taikymo atliekant reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikrą.

2019 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo ir reguliuojamąją veiklą reglamentuojančių įstatymų pakeitimams, auditoriai ir audito įmonės 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių finansinių metų reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikras ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikras atliks pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytas technines užduotis.

Minėta Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninė užduotis patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“.

Vadovaujantis 2019 m. gegužės 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 62 straipsnio 1 dalies 12 punkto nuostatomis, AVNT direktoriaus 2019 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V3-22 „Dėl Profesinių standartų ir  tarptautinių audito standartų taikymo atliekant reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikrą metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintos Profesinių standartų ir tarptautinių audito standartų taikymo atliekant reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikrą metodinės rekomendacijos dėl profesinių standartų ir tarptautinių audito standartų taikymo atliekant reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikrą pagal minėtas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytas technines užduotis. Minėtos rekomendacijos taikomos auditoriams, audito įmonėms atliekant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių finansinių metų reguliuojamosios veiklos ataskaitų ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikras.

Auditoriams ir audito įmonėms atliekant iki 2019 m. sausio 1 d. prasidėjusių finansinių metų reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikras ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikras rekomenduojame vadovautis Lietuvos auditorių rūmų audito komiteto 2018 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 1.4-32-4.4.1 patvirtintomis Energetikos bei geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir  paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių reguliuojamosios veiklos atskaitomybės ataskaitų audito metodinėmis gairėmis (nuoroda į LAR svetainę spausti čia). 

 

Dėl reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimo.

Tarnybos direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V3-7 Dėl Reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtintas Reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimo tvarkos aprašas, nustatantis prašymų atlikti auditoriaus ir (arba) audito įmonės atliktos reguliuojamosios veiklos ataskaitų ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos  kokybės tyrimą nagrinėjimo, sprendimų pradėti auditoriaus ir (arba) audito įmonės atliktos reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimą priėmimo ir informavimo apie juos, reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimo pradžios, atlikimo, rezultatų pateikimo, tyrimo sustabdymo, nutraukimo, atnaujinimo tvarką ir procedūras.“

 

Atnaujinta: 2019.12.20

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum