VIEŠAI SKELBIAMI Įspėjimai nuo 2020-01-01

Fiziniai asmenys

Administratorius Sprendimas
Antanas Radavičius AVNT direktoriaus 2020-01-07 įsakymu Nr. V4-3 bankroto administratoriui Antanui Radavičiui, kaip UAB „Verslaveda“ darbuotojui (fiziniam bankroto administratoriui), faktiškai atlikusiam BUAB „Dainesa“ administravimo veiksmus dėl kurių nustatyti pažeidim ai, už pažeidimų padarymo metu galiojusio ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto 23 straipsnio 6 punkto, 30 straipsnio 3 dalies pažeidimus skirta JANĮ 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyta nuobauda – įspėjimas.
Marius Tamošiūnas 2020-01-30 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-141 bankroto administratoriui Mariui Tamošiūnui už planinio patikrinimo metu nustatytus FABĮ 8 str. 2 d. 2 p., 11 d. 1 p., 12 str. 2 d. 1, 6 p., 18 str. 3 d., 23 str. 2 d., 25 str. 2 d., 28 str. 2 d., Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2012-12-12 įsakymu Nr. V-108, 5.1, 5.2, 5.5.1 p. pažeidimus, nustatytus administruojant A. M. bankro to procesą, skirta nuobauda – įspėjimas.
Audrius Matijošius 2020-01-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-37 nemokumo administratoriui Audriui Matijošiui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 130 straipsnio 1 dalies 3 punkto pažeidimą skirta nuobauda - įspėjimas.
Jonas Uselis Už nustatytus pažeidimų padarymo metu galiojusio ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto, 20 punkto, 31 straipsnio 2 punkto pažeidimus, 2020-02-07 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-43 nemokumo administratoriui Jonui Useliui, vadovaujantis JANĮ 136 straip snio 3 dalies 1 punktu skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Edita Lenkauskaitė 2020-02-17 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-53 nemokumo administratoriui Editai Lenkauskaitei už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punktą, 33 straipsnio 7 dalį pažeidim us skirta JANĮ 136 str. 3 d. 1 p. numatyta poveikio priemonė - įspėjimas.
Virginija Šarkienė 2020-02-28 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-61 nemokumo administratorei Virginijai Šarkienei už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14, 17 punktų pažeidimus skirta nuobauda - įspėjimas.
Gražina Šestak 2020-03-09 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-73 nemokumo administratorei Gražinai Šestak už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14, 15, 20 punktų, 13¹ straipsnio 1 dalies, 32 straipsnio 2 dalies, AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymu Nr. D4-190 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 6.2 p., AVNT direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. D4-33 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3 p. pažeidimus skirta nuobauda - įspėjimas.
Audrius Matijošius 2020-03-16 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-77 nemokumo administratoriui Audriui Matijošiui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Valdas Kvederis 2020-04-07 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-93 nemokumo administratoriui Valdui Kvederiui už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 13, 19 punktų, 33 straipsnio 2 dal ies 3 punkto, AVNT direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. D4-33 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3 p., AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymu Nr. D4-190 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teiki mo ir skelbimo taisyklių 3.10 p pažeidimus skirta nuobauda - įspėjimas.
Vidmantas Rutkauskas 2020-04-14 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-95 nemokumo administratoriui Vidmantui Rutkauskui už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 5, 9, 14, 16, 20 punktų, 23 straipsnio 6 punkto, BUAB ,,Laugina“ 2018-06-18 kreditorių susirinkime patvirtintos informacijos apie bankroto bylos eigą teikimo įmonės kreditoriams ir įmonės akcininkams (jų įgaliotiems atstovams) tvarkos 6 punkto pažeidimus skirta nuobauda - įspėjimas.
Rolandas Žvironas 2020-04-28 AVNT direktoriaus įsakymu Nr.V4-102 nemokumo administratoriui Rolandui Žvironui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 130 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 131 straipsnio 6 dalies nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta pove ikio priemonė - įspėjimas.
Asta Skujytė 2020-04-30 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-104 nemokumo administratorei Astai Skujytei už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 130 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 131 straipsnio 6 dalies nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta poveiki o priemonė - įspėjimas.
Rolandas Žvironas 2020-05-27 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-114 nemokumo administratoriui Rolandui Žvironui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalies reikalavimų pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.Juridiniai asmenys

Administratorius Sprendimas
UAB "Verslaveda" AVNT direktoriaus 2020-01-07 įsakymu Nr. V4-3 bankroto administratoriui UAB „Verslaveda“, kaip atsakingam už BUAB „Dainesa“ bankroto proceso administravimą subjektui, už pažeidimų padarymo metu galiojusio ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto 23 straips nio 6 punkto, 30 straipsnio 3 dalies pažeidimus skirta JANĮ 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyta nuobauda – įspėjimas.
UAB "Bankroteka" 2020-01-13 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-14 bankroto administratoriui UAB "Bankroteka" už planinio patikrinimo metu nustatytus FABĮ 6 str. 5 d. 4 p., 23 str. 2 d., 12 str. 1 d. 5 p., 31 str. 1 d., 8 str. 2 d. 2 p., 12 str. 1 d. 5 p., 31 str. 1 d., 8 str. 4 d., 8 str. 11 d. 1 p., 12 str. 2 d. 1 p., 12 str. 2 d. 2 p., 18 str. 3 d., 25 str. 2 d., 12 str. 2 d. 6 p., 12 str. 1 d. 2 p., Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų 2012-12-12 Įmonių bankroto val dymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymo Nr. V-108, 5.1 p. ir 5.5.1 p., pažeidimus, nustatytus administruojant T. P. bankroto procesą, skirta nuobauda – įspėjimas.
UAB "Likvidas" 2020-01-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-35 nemokumo administratoriui UAB ,,Likvidas“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 15, 20 punktų pažeidimus skirta nuobauda - įs pėjimas.
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "STINKOMA" 2020-01-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-36 nemokumo administratoriui UAB ,,Stinkoma“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto, 33 straipsnio 6 dalies pažeidimus skirta nuobauda - įspėjimas.
UAB "Karaliaučiaus grupė" 2020-02-17 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-51 nemokumo administratoriui UAB ,,Karaliaučiaus grupė“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 str. 2 d. 1 p. ir 2 p., 12 str. 2 d. 17 p., 25 str. 2 d. pažeidimus skirta JANĮ 136 str. 3 d. 1 p. numatyta poveikio priemonė - įspėjimas.
UAB "Sesnita" 2020-02-17 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-53 nemokumo administratoriui UAB ,,Sesnita“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punktą, 33 straipsnio 7 dalies pažeidimus s kirta JANĮ 136 str. 3 d. 1 p. numatyta poveikio priemonė - įspėjimas.
UAB Juniver 2020-02-18 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-54 nemokumo administratoriui UAB Juniver už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 130 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 131 straipsnio 6 dalies reikalavimų pažeidimus skirta nuobauda - įspėjima s.
Uždaroji akcinė bendrovė "Renavita" 2020-02-28 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-61 nemokumo administratoriui UAB ,,Renavita“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14, 17 punktų pažeidimus skirta nuobauda - įs pėjimas.
UAB "VERSLUVA" 2020-03-09 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-73 nemokumo administratoriui UAB ,,Versluva“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14, 15, 20 punktų, 13¹ straipsnio 1 dalies, 3 2 straipsnio 2 dalies, AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymu Nr. D4-190 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 6.2 p., AVNT direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. D4-33 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3 p. pažeidimus skirta nuobauda - įspėjimas.
UAB Lexforis 2020-03-24 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-82 nemokumo administratoriui UAB Lexforis už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
UAB "Vilniaus administratoriai" 2020-04-07 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-93 nemokumo administratoriui UAB ,,Vilniaus administratoriai“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 13, 19 punktų, 33 straipsnio 2 dalies 3 punkto, AVNT direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. D4-33 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3 p., AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymu Nr. D4-190 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankro to procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.10 p pažeidimus skirta nuobauda - įspėjimas.
UAB "Vilniaus administratoriai"
MB "Alba prima" 2020-04-23 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-100 nemokumo administratoriui MB ,,Alba prima“ už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalies pažeidimą skirta nuobauda – įspėjimas.
UAB "Vilniaus administratoriai" 2020-05-08 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-107 nemokumo administratoriui UAB ,,Vilniaus administratoriai“ už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalies pažeidimą skirta nuobauda – įspėjimas.
MB "Pabaigos pradžia" 2020-05-27 AVNT direktoriaus įsakymu Nr.V4-115 nemokumo administratoriui MB ,,Pabaigos pradžia" už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 130 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 131 straipsnio 6 dalies pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum