Viešai skelbiamos poveikio priemonės

Fiziniai asmenys

Administratorius Sprendimas
Gražina Šestak 2021-01-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-12 nemokumo administratoriaus UAB ,,Versluva“ darbuotojai Gražinai Šestak už visapusiško planinio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 10 str. 7 d. 2 p., 11 str. 5 d. 11, 14, 16, 17, 25 p., 19 str. 1 d., 32 str. 2 d., 33 str. 7 d., 36 str. 4 d., Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 str. 1 d. 18 p., 33 str. 2 d. 3 p., 130 str. 1 d. 9 p., Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.4.1 p., Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3, 3.4.1 p., Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 6.1.2 p., Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teik imo ir skelbimo taisyklių 14.2 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė - teisės būti paskirtai nemokumo administratore administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 1,5 metų.
Ignas Švainauskas 2021-01-26 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-17 Ignui Švainauskui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 129 straipsnio 2 dalies nustatyto reikalavimo pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas,
Miroslava Vrublevskaja 2021-02-10 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-31 nemokumo administratorei Miroslavai Vrublevskajai už JANĮ 130 straipsnio 1 dalies 11 punkto pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Vidmantas Baranauskas 2021-02-18 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-36 nemokumo administratoriui Vidmantui Baranauskui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta Įstatymo 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyta poveikio priemonė – įspėjimas.
Laurynas Čičelis 2021-02-18 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-37 nemokumo administratoriui Laurynui Čičeliuii už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta Įstatymo 136 straipsnio 3 dalies 1 pu nkte numatyta poveikio priemonė – įspėjimas.
Vylius Grėbliūnas 2021-02-18 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-38 nemokumo administratoriui Vyliui Grėbliūnui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta Įstatymo 136 straipsnio 3 dalies 1 pun kte numatyta poveikio priemonė – įspėjimas.
Justinas Jachimavičius 2021-02-19 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-39 nemokumo administratoriui Justinui Jachimavičiui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta Įstatymo 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyta poveikio priemonė – įspėjimas.
Virginijus Jakučionis 2021-02-19 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-40 nemokumo administratoriui Virginijui Jakučioniui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta Įstatymo 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyta poveikio priemonė – įspėjimas.
Ilja Jaroslavskis 2021-02-19 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-41 nemokumo administratoriui Ilja Jaroslavskiui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta Įstatymo 136 straipsnio 3 dalies 1 pu nkte numatyta poveikio priemonė – įspėjimas.
Rimgaudas Praninskas 2021-02-19 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-42 nemokumo administratoriui Rimgaudui Praninskui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta Įstatymo 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyta poveikio priemonė – įspėjimas.
Aivaras Raišutis 2021-02-19 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-43 nemokumo administratoriui Aivarui Raišučiui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta Įstatymo 136 straipsnio 3 dalies 1 pun kte numatyta poveikio priemonė – įspėjimas.
Jurgita Šilaikytė 2021-02-19 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-44 nemokumo administratorei Jurgitai Šilaikytei už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta Įstatymo 136 straipsnio 3 dalies 1 pun kte numatyta poveikio priemonė – įspėjimas.
Regimantas Visokavičius 2021-02-19 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-45 nemokumo administratoriui Regimantui Visokavičiui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta Įstatymo 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyta poveikio priemonė – įspėjimas.
Olga Voinič 2021-02-19 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-46 nemokumo administratorei Olgai Voinič už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta Įstatymo 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte num atyta poveikio priemonė – įspėjimas.
Danguolė Zaleckienė 2021-02-19 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-47 nemokumo administratorei Danguolei Zaleckienei už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta Įstatymo 136 straipsnio 3 dalies 1 p unkte numatyta poveikio priemonė – įspėjimas.
Kazys Aleksiūnas 2021-03-15 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-55 nemokumo administratoriui Kaziui Aleksiūnui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 9 p., 11 str. 5 d. 4, 10 p., 33 str. 1 d. 1 p. ir Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įs tatymo 66 str. 1 d. 14, 20 p. pažeidimus, nustatytus neplaninio veiklos patikrinimo metu, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Vilnius Aleksandravičius 2021-03-15 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-55 nemokumo administratoriui Vilniui Aleksandravičiui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 9 p., 11 str. 5 d. 4 p., 33 str. 1 d. 1 p. ir Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 str. 1 d. 14 p. pažeidimus, nustatytus neplaninio veiklos patikrinimo metu, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Rimas Kelpša 2021-03-25 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-62 nemokumo administratoriui Rimui Kelpšai už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto ir Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 straipsnio 1 punkto, 6 6 straipsnio 1 dalies 3, 21 punktų pažeidimus, nustatytus neplaninio veiklos patikrinimo metu, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Andrėjus Gončiarovas 2021-04-07 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-66 nemokumo administratoriui Andrėjui Gončiarovui už JANĮ 130 straipsnio 1 dalies 11 punkto pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Vytautas Mockus 2021-04-09 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-69 nemokumo administratoriui Vytautui Mockui už JANĮ 47 str. 1 d., 66 str. 1 d. 4 p., ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p., 36 str. 2 d., JANĮ 66 str. 1 d. 21 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Vytas Matkėnas 2021-04-14 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-80 nemokumo administratoriui Vytui Matkėnui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 130 straipsnio 1 dalies 3 punkto, 131 straipsnio 6 dalies bei Nemokumo administratorių atitikties Lietu vos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalavimams kontrolės aprašo, patvirtinto AVNT direktoriaus 2020-06-10 įsakymu Nr. V4-124 ,,Dėl nemokumo administratorių atitikties Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalavima ms kontrolės aprašo patvirtinimo“ 11 punkto nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Gediminas Vienažindis 2021-04-14 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-81 Gediminui Vienažindžiui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 129 straipsnio 2 dalies nustatyto reikalavimo pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas,
Laurynas Čičelis 2021-04-14 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-72 nemokumo administratoriui Laurynui Čičeliui už AVNT direktoriaus 2020-06-10 įsakymo Nr. V4-124 „Dėl nemokumo administratorių atitikties Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalavimams kontrolės aprašo patvirtinimo“ 3.1 punkto nustatyto reikalavimo pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės administruoti nemokumo procesus panaikinimas.
Vylius Grėbliūnas 2021-04-14 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-73 nemokumo administratoriui Vyliui Grėbliūnui už AVNT direktoriaus 2020-06-10 įsakymo Nr. V4-124 „Dėl nemokumo administratorių atitikties Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalavimams kontrolės aprašo patvirtinimo“ 3.1 punkto nustatyto reikalavimo pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės administruoti nemokumo procesus panaikinimas.
Justinas Jachimavičius 2021-04-14 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-74 nemokumo administratoriui Justinui Jachimavičiui už AVNT direktoriaus 2020-06-10 įsakymo Nr. V4-124 „Dėl nemokumo administratorių atitikties Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalavi mams kontrolės aprašo patvirtinimo“ 3.1 punkto nustatyto reikalavimo pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės administruoti nemokumo procesus panaikinimas.
Ilja Jaroslavskis 2021-04-14 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-79 nemokumo administratoriui Iljai Jaroslavskiui už AVNT direktoriaus 2020-06-10 įsakymo Nr. V4-124 „Dėl nemokumo administratorių atitikties Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalavimam s kontrolės aprašo patvirtinimo“ 3.1 punkto nustatyto reikalavimo pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės administruoti nemokumo procesus panaikinimas.
Aivaras Raišutis 2021-04-14 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-75 nemokumo administratoriui Aivarui Raišučiui už AVNT direktoriaus 2020-06-10 įsakymo Nr. V4-124 „Dėl nemokumo administratorių atitikties Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalavimams kontrolės aprašo patvirtinimo“ 3.1 punkto nustatyto reikalavimo pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės administruoti nemokumo procesus panaikinimas.
Regimantas Visokavičius 2021-04-14 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-77 nemokumo administratoriui Regimantui Visokavičiui už AVNT direktoriaus 2020-06-10 įsakymo Nr. V4-124 „Dėl nemokumo administratorių atitikties Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalav imams kontrolės aprašo patvirtinimo“ 3.1 punkto nustatyto reikalavimo pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės administruoti nemokumo procesus panaikinimas.
Olga Voinič 2021-04-14 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-76 nemokumo administratoriui Olgai Voinič už AVNT direktoriaus 2020-06-10 įsakymo Nr. V4-124 „Dėl nemokumo administratorių atitikties Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalavimams kontr olės aprašo patvirtinimo“ 3.1 punkto nustatyto reikalavimo pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės administruoti nemokumo procesus panaikinimas.
Virginijus Jakučionis 2021-04-14 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-71 nemokumo administratoriui Virginijui Jakučioniui už AVNT direktoriaus 2020-06-10 įsakymo Nr. V4-124 „Dėl nemokumo administratorių atitikties Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalavi mams kontrolės aprašo patvirtinimo“ 3.1 punkto nustatyto reikalavimo pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės administruoti nemokumo procesus panaikinimas.
Virginija Jankauskienė 2021-04-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-83 nemokumo administratorei Virginijai Jankauskienei už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 130 straipsnio 1 dalies 3 punkto, 131 straipsnio 6 dalies bei Nemokumo administratorių atitikt ies Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalavimams kontrolės aprašo, patvirtinto AVNT direktoriaus 2020-06-10 įsakymu Nr. V4-124 ,,Dėl nemokumo administratorių atitikties Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo re ikalavimams kontrolės aprašo patvirtinimo“ 11 punkto nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Vladas Stropus 2021-04-27 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-91 nemokumo administratoriui Vladui Stropui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 14 p., 20 str. 5 d., 33 str. 6 d., Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 str. 1, 5 p., 33 str. 2 d. 3 p., 66 str.1 d. 21 p., 130 str. 1 d. 9,10 p., AVNT direktoriaus 2020-08-04 įsakymu Nr. V4-174 patvirtintų Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių 12.8, 14.2 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – teisės administruoti nemokumo procesus panaikinimas.
Arminas Stavginskas 2021-05-03 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-94 nemokumo administratoriui Arminui Stavginskui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto, 31 straipsnio 2 punkto pažeidimus skirta poveikio priemonė – teisės administr uoti nemokumo procesus panaikinimas.
Vytas Matkėnas 2021-05-07 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-96 nemokumo administratoriui Vytui Matkėnui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Alenas Šerpenskas 2021-05-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-103 nemokumo administratoriui Alenui Šerpenskui (kaip UAB ,,Adminova“ direktoriui) už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 str. 3 p., 130 str. 2 d. 2 p. ir 130 str. 4 d. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Giedrius Mikulis 2021-05-21 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-105 nemokumo administratoriui Giedriui Mikuliui už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p., 36 str. 3 d., JANĮ 75 str. 5 d., 3 str. 5 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Liudmila Leonenko 2021-06-03 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-117 nemokumo administratorei Liudmilai Leonenko už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtai nemokumo administrat ore administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 1 metams.
Miroslava Vrublevskaja 2021-06-04 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-118 nemokumo administratorei Miroslavai Vrublevskajai už Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 6 punkto pažeidimus administruojant fizinio asmens J. B. bankrotą skirta p oveikio priemonė – įspėjimas.
Edmundas Rauktys 2021-06-16 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-122 Edmundui Raukčiui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 129 straipsnio 2 dalies nustatyto reikalavimo pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas,
Aleksandras Pipiras 2021-06-17 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-124 nemokumo administratoriui Aleksandrui Pipirui už JANĮ 130 straipsnio 1 dalies 11 punkto pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas
Darius Švedas 2021-06-29 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-132 Dariui Švedui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 129 straipsnio 2 dalies nustatyto reikalavimo pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas,
Mečislovas Valiukas 2021-06-29 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-133 Mečislovui Valiukui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 129 straipsnio 2 dalies nustatyto reikalavimo pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Marius Tamošiūnas 2021-06-30 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-134 nemokumo administratoriui Mariui Tamošiūnui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 5, 14 ir 16 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Jonas Paliulis 2021-06-30 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-135 nemokumo administratoriui Jonui Paliuliui už JANĮ 3 str. 1, 5 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Giedrius Pavilionis 2021-07-08 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-140 nemokumo administratoriui Giedriui Pavilioniui už LR juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 straipsnio 3 ir 5punktų, 66 straipsnio 1 dalies 13, 20 ir 21 punktų pažeidimus buvo skirta poveikio priemonė – įspė jimas.
Juozas Viščinis 2021-07-09 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-142 nemokumo administratoriui Juozui Viščiniui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 130 str. 1 d. 10 p. pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Sigitas Luščinskas Nemokumo administratoriui Sigitui Luščinskui už LR juridinių asmenų nemokumo įstatymo 129 straipsnio 2 dalies pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas
Lygaudas Petronis 2021-07-15 nemokumo administratoriui Lygaudui Petroniui už LR juridinių asmenų nemokumo įstatymo 129 straipsnio 2 dalies pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas
Marija Bartaševičiūtė 2021-07-19 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-150 Marijai Bartaševičiūtei už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 129 straipsnio 2 dalies nustatyto reikalavimo pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Viktorija Vilbrantienė 2021-07-19 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-152 nemokumo administratorei Viktorijai Vilbrantienei už Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymu Nr. V4-191, 4.1.7 p. pažeid imą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Juozas Petronis 2021-07-19 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-153 nemokumo administratoriui Juozui Petroniui už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14, 17 p., 33 str. 7 d., JANĮ 3 str. 1 p., 66 str. 1 d. 13, 21 p., 84 str. 3, 4 d. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Audrius Bakšaitis 2021-07-27 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-159 nemokumo administratoriui Audriui Bakšaičiui, UAB „Genora“ darbuotojui, už neplanininio veiklos patikrinimo metu nustatytus JANĮ 3 straipsnio 1, 4, 5 punktų, 66 straipsnio 1 dalies 3, 13 punktų pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Marius Tamošiūnas 2021-07-28 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-160 nemokumo administratoriui Mariui Tamošiūnui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 3 p. bei Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo t aisyklių 13.1 p. pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Arvydas Batutis 2021-07-30 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-163 nemokumo administratoriui Arvydui Batučiui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 3 p. bei Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo tai syklių 13.1 p. pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Remigijus Jazbutis 2021-07-30 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-164 nemokumo administratoriui Remigijui Jazbučiui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 3 p. bei Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių 13.1 p. pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Nerijus Strikulys 2021-07-30 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-165 nemokumo administratoriui Nerijui Strikuliui už dviejų neplanininių veiklos patikrinimų metu nustatytus FABĮ 12 straipsnio 2 dalies 1-3, 6, 9, 10, 12, 14 punktų, 25 straipsnio 2 dalies, 27 straipsnio 1 dal ies, 28 straipsnio 2 dalies, 30 straipsnio 1 dalies, JANĮ 130 straipsnio 1 dalies 9, 10 punktų, AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymu Nr. V4-191 patvirtintų Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 5.2 punkto pažeidimus skirta poveikio priemonė - teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų fizinių asmenų bankroto procesus apribojimas 1 metams ir 6 mėnesiams.
Arvydas Batutis 2021-08-04 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-169 nemokumo administratoriui Arvydui Batučiui (kaip UAB Bankroteka darbuotojui) už Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 2, 6, 10 punktų, 25 straipsnio 2 dalies pažeidim us skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Rimantas Paulauskas 2021-08-04 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-168 nemokumo administratoriui Rimantui Paulauskui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 3 p. bei Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių 13.1 p. pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Naglis Menkevičius 2021-09-03 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-187 nemokumo administratoriui Nagliui Menkevičiui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 str. 1 d. 2 p. ir 76 str. 1 d. 1 p., 66 str. 1 d. 18 p. bei 66 str. 1 d. 3, 4 ir 21 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Lygaudas Petronis 2021-09-06 AVNT direktoriaus įsakymu nr. V4-188 nemokumo administratoriui Lygaudui Petroniui už Įstatymo 136 straipsnio 3 dalyje nustatyto reikalavimo pažeidimą, t. y. už AVNT direktoriaus 2021 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V4-147 skirto nurodymo neįvykdy mą, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Nerijus Strikulys 2021-09-23 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-201 nemokumo administratoriui Nerijui Strikuliui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 str. 1 p., 66 str. 1 d. 13 p., 20 p. ir 21 p., 130 str. 1 d. 10 p. ir AVNT direktoriaus 2020-07-07 įsakymu Nr. V1-86 patvirtintų Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių 60 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Jonas Valantonis 2021-10-04 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-205 nemokumo administratoriui Jonui Valantoniui, kaip nemokumo administratoriaus UAB "Bankroto vizija" vadovui, už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 straipsnio 5 punkto pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Erik Sinicki 2021-10-05 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-206 nemokumo administratoriui Erik Sinicki už planinio veiklos patikrinimo metu nustatytus FABĮ 6 str. 5 d. 4 p., 8 str. 2 d. 1 p., 8 str. 11 d. 1 p., 12 str. 2 d. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 p., 18 str. 3 d., 25 st r. 2 d. 6 p., 27 str. 1 d., 28 str. 1 d., 31 str. 1 d., Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų 2012-12-12 Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-108 (neteko galios nuo 2019-07-28), 5.5.1 p., Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtinų AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymu Nr. V4-191, 5.1.1 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Giedrius Mikulis 2021-10-07 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-208 nemokumo administratoriui Giedriui Mikuliui už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 20 punkto, 130 straipsnio 4 dal ies pažeidimus, skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Darius Puidokas 2021-10-18 AVNT direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. V4-210 nemokumo administratoriaus UAB „Z68“ darbuotojui Dariui Puidokui už neplanininio veiklos patikrinimo metu nustatytus JANĮ 3 str. 1, 3 ir 5 p., 43 str. 4 p., 66 str. 1 d. 20 p., 130 str. 1 d. 1 0 p., bei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V1-86 patvirtintų nemokumo administratorių veiklos patikrinimo taisyklių 60.4 punkto, pažeidimus administruojant įmonę, skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Bernadeta Malinauskienė 2021-10-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-214 nemokumo administratorei Bernadetai Malinauskienei už visapusiško planinio patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 straipsnio 1, 2, 5 punktų, 33 straipsnio 2 dalies 3 punkto, 44 straipsnio 3, 6 punktų, 48 straipsnio 3 dalies 1 punkto, 60 straipsnio 3 dalies 4, 5, 6 punktų, 8 punkto B papunkčio, 64 straipsnio 4 dalies, 66 straipsnio 1 dalies 2, 3, 8, 11, 12, 21 punktų, 76 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 2 dalie s, 84 straipsnio 3, 4 dalių, 85 straipsnio 2 punkto, 86 straipsnio 2, 3, 4, 5 dalių, 90 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 2 dalies, Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymu Nr. V4-1 90 (redakcija galiojusi iki 2020-08-11) 6.1.1 papunkčio, 12 punkto, Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų 2020-08-04 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-174, 16 punkto pažeidimus skirta poveikio priemonė
Bronius Vankevičius 2021-10-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-215 nemokumo administratoriui Broniui Vankevičiui už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 straipsnio 1 punkto, 66 straipsnio 1 dalies 3 punk to pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Saulius Grigaravičius 2021-11-08 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-227 nemokumo administratoriui Sauliui Grigaravičiui už planinio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 str. 11 d. 1 p., 12 str. 2 d. 1, 2, 6, 11 p., 18 str . 3 d., 25 str. 2 d. 6 p., 30 str. 1 d. pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Darius Puidokas 2021-11-08 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-226 nemokumo administratoriui Dariui Puidokui už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 130 str. 1 d. 9 p., Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 3 p. ir 14 p. bei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V1-86 patvirtintų nemokumo administratorių veiklos patik rinimo taisyklių 60. 4 p., pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Sigita Šemetaitė 2021-11-08 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-229 nemokumo administratorei Sigitai Šemetaitei už planinio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 6, 17 punktų, 25 straipsnio 2, 10 d alių, 30 straipsnio 5 dalies, Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių, patvirtintų AVNT direktoriaus 2020-07-07 įsakymu Nr. V1-86, 60.4 papunkčio pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Donatas Turkus 2021-11-17 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-237 nemokumo administratoriui Donatui Turkui (kaip UAB Verslo administratorių centro darbuotojui) už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 str. 1 p., 66 str. 1 d. 3 ir 21 p. bei Lietuvos Re spublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 14 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Giedrius Mikulis 2021-11-18 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-240 nemokumo administratoriui Giedriui Mikuliui (kaip MB „Ius Lt“ darbuotojui) už JANĮ 66 str. 3 p. ir JANĮ 33 str. 2 d. 3 p. bei Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių 1 3.5 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Diana Staniūtė 2021-11-23 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 nemokumo administratoriaus UAB "Admonitus" vadovei Dianai Staniūtei (buvusiai Dianai Šliauterienei) už Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų 2019-07-29 AV NT direktoriaus įsakymu Nr. V4-191, 4.1.7 p. ir 9 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Nerijus Strikulys 2021-11-26 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-246 nemokumo administratoriui Nerijui Strikuliui už FABĮ 12 str. 2 d. 1, 2, 8, 9 p., 30 str. 1 d., JANĮ 130 str. 1 d. 10 p., Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių, patvirtintų AVNT direktoriau s 2020-07-07 įsakymu Nr. V1-86, 60.1 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – teisės administruoti nemokumo procesus panaikinimas.
Artūras Motiejūnas 2021-11-30 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-254 nemokumo administratorius Artūrui Motiejūnui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 14 p., Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 str. 1 d. 3, 15, 21 p., 3 str. 1 p., 3 str. 4 p., 66 str. 1 d. 8 p., pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Rimgaudas Jacevičius 2021-12-06 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-258 nemokumo administratoriui Rimgaudui Jacevičiui už JANĮ 130 str. 1 d. 10 p., Patikrinimų taisyklių 60.1 p., FABĮ 8 str. 2 d. 2 p., 5 d., 12 str. 1 d. 5, 8 p., 2 d. 7 p., 3 d., 25 str. 1, 2 d., 2 d. 6 p., 30 str. 5, 6 d., 31 str. 1 d., Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 5.5.1 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Mantas Barčys 2021-12-15 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-278 nemokumo administratoriui Mantui Barčiui už planinio tikslinio veiklos patikrinimo metu nustatytus FABĮ 31 str. 1 d., Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių, patvirtintų AVNT direktoriaus 2020-07-07 įsakymu Nr. V1-86, 60.4 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė - teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų fizinių asmenų nemokumo procesus apribojimą 6 mėnesiams.
Žydrūnas Anilionis 2021-12-15 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-276 nemokumo administratoriui Žydrūnui Anilioniui (kaip VšĮ Nacionalinio teisės centro darbuotojui) už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 str. 5 p. ir 66 str. 1 d. 2 p. pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 2 metų laikotarpiui.
Violeta Laimienė 2021-12-28 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-292 nemokumo administratorei Violetai Laimienei už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus ĮBĮ 11 str. 5 d. 16, 20 p., JANĮ 66 str. 1 d. 13, 18 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.Juridiniai asmenys

Administratorius Sprendimas
UAB "VERSLUVA" 2021-01-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-12 nemokumo administratoriui UAB ,,Versluva“ už visapusiško planinio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 10 str. 7 d. 2 p., 11 str. 5 d. 11, 14, 16, 17, 25 p., 19 str. 1 d., 32 str. 2 d., 33 str. 7 d., 36 str. 4 d., Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 str. 1 d. 18 p., 33 str. 2 d. 3 p., 130 str. 1 d. 9 p., Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.4.1 p., Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3, 3.4.1 p., Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 6.1.2 p., Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių 14. 2 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė - teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 1,5 metų.
UAB "Bankrotų administravimo grupė" 2021-02-01 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-26 nemokumo administratoriui UAB ,,Bankrotų administravimo grupė“ už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 7 d. 5, 2 p., 11 str. 5 d. 3, 10,14, 16, 20, 23 p., 30 str. 3 d., 31 str. 2 p., 32 str. 2 d., 33 str. 7 p., Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 str. 1 d. 2, 13, 18 p., Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų 2017-03-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-44, 3.1.3 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "Verslo administratoriai" 2021-02-01 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-25 nemokumo administratoriui UAB "Genora" už JANĮ 130 straipsnio 1 dalies 11 punkto pažeidimą, padarytą administruojant BVŠĮ Mažeikių sporto centro bankroto procesą, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Uždaroji akcinė bendrovė "IGNIKA" 2021-03-15 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-55 nemokumo administratoriui UAB ,,Ignika“ už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 9 p., 11 str. 5 d. 4, 10 p., 33 str. 1 d. 1 p. ir Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstaty mo 66 str. 1 d. 14, 20 p. pažeidimus, nustatytus neplaninio veiklos patikrinimo metu, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Uždaroji akcinė bendrovė Bankroto administratorių biuras 2021-03-25 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-62 nemokumo administratoriui UAB Bankroto administratorių biurui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto ir Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 straipsnio 1 punkto, 66 straipsnio 1 dalies 3, 21 punktų pažeidimus, nustatytus neplaninio veiklos patikrinimo metu, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "Skolvalda" 2021-04-09 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-69 nemokumo administratoriui UAB "Skolvalda" už JANĮ 47 str. 1 d., 66 str. 1 d. 4 p., ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p., 36 str. 2 d., JANĮ 66 str. 1 d. 21 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "Verslo administratoriai" 2021-04-12 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-70 nemokumo administratoriui UAB ,,Genora“ už JANĮ 130 straipsnio 1 dalies 11 punkto pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
"Nemokumas LT", UAB 2021-05-03 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-94 nemokumo administratoriui ,,Nemokumas LT“, UAB už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto, 6 dalies, 31 straipsnio 2 punkto pažeidimus skirta poveikio priemonė – teisė s administruoti nemokumo procesus panaikinimas.
UAB "Adminova" 2021-05-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-103 nemokumo administratoriui UAB ,,Adminova“ už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 str. 3 p., 130 str. 2 d. 2 p. ir 130 str. 4 d. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "Verslo efektas" 2021-05-21 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-105 nemokumo administratoriui UAB ,,Verslo efektas“ už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p., 36 str. 3 d., JANĮ 75 str. 5 d., 3 str. 5 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "Prokesa" 2021-05-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-113 nemokumo administratoriui UAB ,,Prokesa“ už JANĮ 3 straipsnio 3 punkto, 66 straipsnio 1 dalies 13 punkto, 130 straipsnio 2 dalies 2 punkto, 4 dalies, Turto pardavimo iš varžytynių vykdomo bankroto proceso metu tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-12-30 nutarimu Nr. 1328, 8.1, 9, 45 punktų pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB Verslo valdymo centras 2021-06-03 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-117 nemokumo administratoriui UAB Verslo valdymo centrui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo ad ministratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 1 metams.
UAB "Verslo administratoriai" 2021-07-27 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-159 nemokumo administratoriui UAB „Genora“ už neplanininio veiklos patikrinimo metu nustatytus JANĮ 3 straipsnio 1, 4, 5 punktų, 66 straipsnio 1 dalies 3, 13 punktų pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėji mas.
UAB "Reniva" 2021-07-28 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-161 nemokumo administratoriui UAB „Reniva“ už neplanininio veiklos patikrinimo metu nustatytus JANĮ 3 str. 3 p., 60 str. 3 d. 7 ir 10 p., 66 str. 1 d. 20 ir 21 p., 63 str. 2 d., 75 str. 1 d. pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
UAB Panevėžio bankrotų administravimo biuras 2021-07-29 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-162 nemokumo administratoriui UAB Panevėžio bankrotų administravimo biuras už Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų AVNT direktoriaus 2020-08-04 įsakymu Nr. V4-174, 4.2 p. ir 4.4 p. pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
UAB "Lexuna" 2021-07-30 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-165 nemokumo administratoriui UAB „Lexuna“ už dviejų neplanininių veiklos patikrinimų metu nustatytus FABĮ 12 straipsnio 2 dalies 1-3, 6, 9, 10, 12, 14 punktų, 25 straipsnio 2 dalies, 27 straipsnio 1 dalies, 2 8 straipsnio 2 dalies, 30 straipsnio 1 dalies, JANĮ 130 straipsnio 1 dalies 9, 10 punktų, AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymu Nr. V4-191 patvirtintų Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 5.2 punkto pažeidimus skirta poveikio priemonė - teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų fizinių asmenų bankroto procesus apribojimas 1 metams ir 6 mėnesiams.
UAB "Bankroteka" 2021-08-04 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-169 nemokumo administratoriui UAB "Bankroteka" už už Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 2, 6, 10 punktų, 25 straipsnio 2 dalies pažeidimus skirta poveikio priemonė – į spėjimas.
UAB "Mokumo valdymo sprendimai" 2021-08-23 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-173 nemokumo administratoriui UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 66 str. 1 d. 20 p., Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (tolia u – ĮBĮ) 11 str. 5 d. 14 p. ir ĮBĮ 11 str. 5 d. 3 p., 31 str. 1 p. bei JANĮ 66 str. 1 d. 2 p. pažeidmus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "Admivista" 2021-09-03 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-186 nemokumo administratoriui UAB „Admivista“ už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 33 str. 6 d. pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "Bankroto vizija" 2021-10-04 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-205 nemokumo administratoriui UAB "Bankroto vizija" už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 straipsnio 5 punkto pažeidimą skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "Verslo efektas" 2021-10-07 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-208 nemokumo administratoriui UAB „Verslo efektas“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 20 punkto, 130 straipsnio 4 dalies pažeidimus, skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
UAB "Verslo administratoriai" 2021-10-11 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-209 nemokumo administratoriui UAB „Genora“ už Nurodymo nevykdymą pagal JANĮ 130 straipsnio, 1 dalies 11 punkto pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
UAB "Z68" 2021-10-18 AVNT direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. V4-210 nemokumo administratoriui UAB „Z68“ už neplanininio veiklos patikrinimo metu nustatytus JANĮ 3 str. 1, 3 ir 5 p., 43 str. 4 p., 66 str. 1 d. 20 p., 130 str. 1 d. 10 p., bei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V1-86 patvirtintų nemokumo administratorių veiklos patikrinimo taisyklių 60.4 punkto, pažeidimus administruojant įm onę, skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Uždaroji akcinė bendrovė "VANTOLINA" 2021-10-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-215 nemokumo administratoriui UAB „Vantolina“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 straipsnio 1 punkto, 66 straipsnio 1 dalies 3 punkto p ažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Bankroto administravimo kontora, UAB 2021-11-08 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-226 nemokumo administratoriui UAB "Bankroto administravimo kontora" už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 130 str. 1 d. 9 p., Lietuvos Respu blikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 3 p. ir 14 p. bei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V1-86 patvirtintų nemokumo admini stratorių veiklos patikrinimo taisyklių 60. 4 p., pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Verslo administratorių centras, UAB 2021-11-17 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-237 nemokumo administratoriui UAB Verslo administratorių centrui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 str. 1 p., 66 str. 1 d. 3 ir 21 p. bei Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatym o 11 str. 5 d. 14 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Mažoji bendrija "Ius Lt" 2021-11-18 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-240 nemokumo administratoriui MB „Ius Lt“ už JANĮ 66 str. 3 p. ir JANĮ 33 str. 2 d. 3 p. bei Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių 13.5 p. pažeidimus skirta poveikio pri emonė – įspėjimas.
Uždaroji akcinė bendrovė "ADMONITUS" 2021-11-23 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-242 nemokumo administratoriui UAB "Admonitus" už Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 str. 1 d. 8 p., 2 d. 1, 2, ir 6 p., 25 str. 2 d., Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų 2019-07-29 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-191, 4.1.7 p. ir 9 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
MB "Alba prima" 2021-11-24 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-243 nemokumo administratorei MB ,,Alba prima“ už ĮBĮ 11 str. 5 d. 15, 20 p., JANĮ 66 str. 1 d. 13, 20 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "Lexuna" 2021-11-26 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-246 nemokumo administratoriui UAB ,,Lexuna“ už FABĮ 12 str. 2 d. 1, 2, 8, 9 p., 30 str. 1 d., JANĮ 130 str. 1 d. 10 p., Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių, patvirtintų AVNT direktoriaus 202 0-07-07 įsakymu Nr. V1-86, 60.1 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – teisės administruoti nemokumo procesus panaikinimas.
Viešoji įstaiga Nacionalinis teisės centras 2021-12-15 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-276 nemokumo administratoriui VšĮ Nacionaliniam teisės centrui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 str. 5 p. ir 66 str. 1 d. 2 p. pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės būti paski rtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 2 metų laikotarpiui.

Atnaujinta: 2021.04.04

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum