Garantinis fondas

Garantinis fondas yra valstybės išteklių fondas, iš kurio skiriamos lėšos Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyto dydžio išmokoms bankrutuojančių ar bankrutavusių įmonių, fizinių asmenų, kuriems iškelta bankroto byla, darbuotojams.  

 

IŠTAKOS

Garantinis fondas įsteigtas 2001 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 685 „Dėl Garantinio fondo steigimo“ (2013 m. kovo 27 d. išdėstyta nauja redakcija). Vadovaujantis šiuo nutarimu, 2001 m. birželio 15 d. buvo likviduotas Fondas bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojų reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais tenkinti, ir šio Fondo tarybos sekretoriatas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos reorganizuotas į Garantinio fondo administraciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. Garantinio fondo administratoriaus funkcijas vykdo Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos.

 

 

 

 

Atnaujinta: 2017.01.31

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum