Dokumentų teikimas Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos dėl išmokų iš Garantinio fondo skyrimo

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Garantinio fondo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 82-2478) 6 straipsnio 2 dalimi, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės administratorius, kai įmonė neturi pakankamai nuosavų lėšų atsiskaitymui su darbuotojais, per 2 mėnesius nuo kreditorinių reikalavimų patvirtinimo dienos Garantinio fondo nuostatų nustatyta tvarka privalo pateikti Garantinio fondo administratoriui dokumentus dėl lėšų skyrimo darbuotojų reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti.

 

Dėl dokumentų teikimo tvarkos

 

Visus Departamentui paštu, elektroniniu paštu ir (ar) faksu teikiamus dokumentus, susijusius su išmokų iš Garantinio fondo skyrimu, prašome siųsti tik su lydraščiais. Lydraščiuose turi būti išvardinti visi pridedami dokumentai.

Tokiu pačiu būdu turi būti įforminti ir dokumentai, teikiami tiesiogiai atvykus į įstaigą.

 

Atnaujinta: 2016.02.26

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum