TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS GARANTINIO FONDO VEIKLĄ

 

  • Lietuvos Respublikos Garantinio fondo įstatymas
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimas Nr. 246 „Dėl Garantinio fondo nuostatų patvirtinimo“.
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimas Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl Garantinio fondo steigimo“ pakeitimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“.
  • Direktoriaus įsakymas Nr. V-16 „Dėl Informacijos apie paraiškų nagrinėjimo eigą skelbimo Garantinio fondo administratoriaus interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2013 m. vasario 4 d.

 

PILDOMOS FORMOS

 

Pavadinimas Atsisiųsti
Paraiška skirti lėšas iš Garantinio fondo (fiziniams asmenims) Atsisiųsti
Paraiška skirti lėšas iš Garantinio fondo (juridiniams asmenims) Atsisiųsti

 

 

Pavadinimas Atsisiųti
Paraiškų skirti lėšas iš Garantinio fondo nagrinėjimo tvarkos aprašas Atsisiųsti
Rekomendacijos dėl paraiškų skirti lėšas iš Garantinio fondo pildymo ir teikimo Atsisiųsti
Dėl skiriamų lėšų rekomendacinių dydžių apmokėjimui už paraiškos parengimą Atsisiųsti
Išmokų iš Garantinio fondo išmokėjimo grynaisiais pinigais tvarkos aprašas Atsisiųsti

 

KITI SUSIJĘ TEISĖS AKTAI

 

  • LR Darbo kodeksas
  • LR Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimas Nr. 650 „Dėl darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  • 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/94/EB dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam

 

Atnaujinta: 2016.08.16

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum