"Karpentera", UAB (detali informacija)


Įmonė:
Įmonės kodas: 304698057
Pavadinimas: "Karpentera", UAB
Adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Ilgoji g. 12J
Bankroto procesas ne teismo tvarka:
Kreditorių susirinkimo nutarimo vykdyti bankroto procesą data: 2020-06-03
Nutraukta: 2020-07-03

Juridinis administratorius:
Įmonės kodas: 305420993
Pavadinimas: MB "Ultraverso"
Adresas: Vilnius, Papilėnų g. 4-105
Telefonas:(8 46) 211018
Faksas:
El.paštas:mbultraverso@gmail.com
Draudimo poliso Nr.: PI3200454
Polisas galioja iki:2022-01-14
Leidimo Nr.:
Leidimo išdavimo data:
Sąrašo eil.Nr.: N-JA0002/N-JA0002
Įrašymo į Sąrašą data: 2020-01-20
Paskyrimo data: 2020-06-03
Asmuo, kuriam pavesta administruoti įmonę: Gediminas Činskis
Telefonai: (8 46) 211018, 8 612 95141
El. paštas: gediminascinskis@gmail.com
Kvalifikacinio pažymėjimo Nr.: 1105
Pažymėjimo išdavimo data: 2015-12-31
Sąrašo eil.Nr.: N-FA0165/N-FA0165
Įrašymo į Sąrašą data: 2015-12-31
Paskyrimo data: 2020-06-03

Kreditorinių reikalavimų pareiškimo data ir adresas:
Data: 2020-07-03
Adresas: Viršuliškių g. 31-62, Vilnius


Atnaujinta: 2016.02.26

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum