Asmenys, siekiantys įgyti turto arba verslo vertintojo asistento (žemiausią) kvalifikaciją, turi būti:

1. nepriekaištingos reputacijos, kaip numato Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau - Įstatymas) 9 straipsnio 13 dalies nuostatos;

2. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

3. atitikti toliau nurodytus darbo patirties reikalavimus;

4. išlaikyti turto arba verslo vertintojo asistento kvalifikacijos egzaminą (toliau – Egzaminas).

 

Nepriekaištingos reputacijos reikalavimai  

Nr. Pagal Įstatymo 9 straipsnio 13 dalies nuostatas, asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis:

1.

yra teistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms, turtiniams interesams, elektroninių duomenų ar informacinių sistemų saugumui, ekonomikai, verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai arba viešiesiems interesams, nesvarbu, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas, ar nepanaikintas

2.

yra teistas už kitus nusikaltimus, kol teistumas neišnykęs

3.

yra atleistas iš darbo už darbo drausmės pažeidimą ar iš valstybės tarnautojo pareigų už tarnybinį nusižengimą ir nuo atleidimo nepraėjo 3 metai

Darbo patirties reikalavimai

Sritys, kuriose įgyta darbo patirtis laikoma darbo, susijusio su turto arba verslo vertinimu, patirtimi

Darbo, susijusio su turto vertinimu, patirtis

Darbo, susijusio su verslo vertinimu, patirtis

tarpininkavimo perkant, parduodant, išnuomojant turtą

tarpininkavimo perkant ir (arba) parduodant verslą

turto draudimo

verslo draudimo

turto apmokestinimo

verslo apmokestinimo

konsultacijų turto klausimais teikimo

konsultacijų verslo klausimais teikimo

dalyvavimo vertinant turtą

dalyvavimo vertinant verslą

Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo ir jame nurodytų teisės aktų, reglamentuojančių turto arba verslo vertinimą, projektų rengimo arba dalyvavimo juos rengiant

Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo ir jame nurodytų teisės aktų, reglamentuojančių turto arba verslo vertinimą, projektų rengimo arba dalyvavimo juos rengiant

Egzaminui pateikiami dokumentai:

1. prašymas leisti laikyti egzaminą (nekilnojamojo, kilnojamojo turto arba verslo vertinimo srityse);

2. darbo, susijusio su turto arba verslo vertinimu, patirties įrodymo dokumentai;

3. socialinio draudimo pažymėjimo kopija ir originalas palyginti arba pažyma apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius (kai jie nenurodyti socialinio draudimo pažymėjime);

4. kiti dokumentai, kuriais įrodoma, kad asmuo turi reikiamą darbo, susijusio su turto arba verslo vertinimu, patirtį;

5. paso arba asmens tapatybės kortelės kopija ir originalas palyginti;

6. diplomo, kuriuo įrodomas išsilavinimas, kopija ir originalas palyginti;

7. 2 nuotraukos (3x4 cm formatu);

8. registruotąją pašto siunta siunčiami 2 sau adresuoti vokai su pašto ženklais;

9. dokumentas, kuriuo įrodoma, kad asmuo sumokėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. Turto arba verslo vertintojo asistento kvalifikacijos egzamino valstybės rinkliavos dydis - 93 EUR sumokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą įmokos kodu 5793, nurodant mokėjimo paskirtį - už egzamino turto arba verslo vertintojo asistento kvalifikacijai įgyti laikymą.

Pastaba: teikiant dokumentus paštu, teikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro.

Atnaujinta: 2016.11.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum