Asmenys, siekiantys įgyti turto arba verslo vertintojo eksperto (aukščiausiąją) kvalifikaciją, turi būti:

1. nepriekaištingos reputacijos, atsižvelgiant į Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau - Įstatymas) 9 straipsnio 13 dalies nuostatas;

2. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

3. atitikti žemiau nurodytus patirties reikalavimus;

4. išlaikyti turto arba verslo vertintojo asistento kvalifikacijos egzaminą (toliau – Egzaminas).

 

Nepriekaištingos reputacijos reikalavimai  

Nr. Pagal Įstatymo 9 straipsnio 13 dalies nuostatas, asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis:
1. yra teistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms, turtiniams interesams, elektroninių duomenų ar informacinių sistemų saugumui, ekonomikai, verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai arba viešiesiems interesams, nesvarbu, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas, ar nepanaikintas

2.

yra teistas už kitus nusikaltimus, kol teistumas neišnykęs

3.

yra atleistas iš darbo už darbo drausmės pažeidimą ar iš valstybės tarnautojo pareigų už tarnybinį nusižengimą ir nuo atleidimo nepraėjo 3 metai

Patirties reikalavimai  


Nekilnojamasis turtas  

Kilnojamasis turtas  

Verslas  

7 metai nekilnojamojo turto vertintojo kvalifikacija

7 metai kilnojamojo turto vertintojo kvalifikacija

7 metai verslo vertintojo kvalifikacija

7 metai nekilnojamo turto vertinimo patirtis

7 metai kilnojamo turto vertinimo patirtis

7 metai verslo turto vertinimo patirtis

turėti parengus ne mažiau kaip 50 nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitų

turėti parengus ne mažiau kaip 50 kilnojamojo turto vertinimo ataskaitų

turėti parengus ne mažiau kaip 50 verslo vertinimo ataskaitų

EGZAMINUI PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

1. prašymas leisti laikyti egzaminą (nekilnojamojo, kilnojamojo turto arba verslo vertinimo srityse);

2. darbo, susijusio su turto arba verslo vertinimu, patirties įrodymo dokumentai;

3. socialinio draudimo pažymėjimo kopija ir originalas palyginti arba pažyma apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius (kai jie nenurodyti socialinio draudimo pažymėjime);

4. kiti dokumentai, kuriais įrodoma, kad asmuo turi reikiamą darbo, susijusio su turto arba verslo vertinimu, patirtį;

5. paso arba asmens tapatybės kortelės kopija ir originalas palyginti;

6. diplomo, kuriuo įrodomas išsilavinimas, kopija ir originalas palyginti;

7. 2 nuotraukos (3x4 cm formatu);

8. registruotąją pašto siunta siunčiami 2 sau adresuoti vokai su pašto ženklais;

9. dokumentas, kuriuo įrodoma, kad asmuo sumokėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. Turto arba verslo vertintojo eksperto kvalifikacijos egzamino valstybės rinkliavos dydis - 208 EUR sumokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: įmokos kodas 5793, mokėjimo paskirtis- už egzamino turto arba verslo vertintojo eksperto kvalifikacijai įgyti laikymą.

Pastaba: teikiant dokumentus paštu, teikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro.

Atnaujinta: 2016.11.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum