TARNYBOS IŠVADOS DĖL VERTINIMO ATASKAITŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS TURTO IR VERSLO VERTINIMO PAGRINDŲ ĮSTATYMO 22 STRAIPSNYJE NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS


Vadovaujantis Tarnybos direktoriaus 2016-09-05 įsakymo Nr. V1-349 "Dėl Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo" 19 punktu, žemiau pateikiama informacija apie turto ir verslo vertinimo ataskaitų numerius, vertinimo ataskaitų parengimo datas, vertinimo sritis ir vertinimo ataskaitų atitiktį Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams.

 

TARNYBOS IŠVADA DĖL VERTINIMO ATASKAITOS VERTINIMO ATASKAITA
Eil. Nr. Data Nr. Nustatyti pažeidimai Vertinimo ataskaita atitinka/ neatitinka reikalavimus Surašymo data Nr. Vertinamo objekto tipas (NT, KT, V)
1 2016.02.12 T-2(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 4, 13, 14 p. Neatitinka 2014.09.26 L140806 KT
2 2016.02.12 T-1(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 4, 13, 14 p. Neatitinka 2014.09.22 L140916 KT
3 2016.03.01 T-5(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 28, 62.2, 62.4, 83.5 p. Neatitinka 2015.08.24 A-15-08-19-V113 NT
4 2016.03.01 T-6(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 28, 62.4, 83.5 p. Neatitinka 2015.08.27 A-15-08-19-V114 NT
5 2016.03.01 T-4(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 28, 62.4, 83.5 p. Neatitinka 2015.08.27 A-15-08-20-V118 NT
6 2016.03.02 T-1(16)-I Atitinka 2015.11.27 1511/04 NT
7 2016.03.25 T-8(16)-I    Atitinka 2014.12.04 ASIS-141236 KT
8 2016.04.04 T-2(16)-I  Atitinka 2016.03.09 1603/02 NT
9 2016.04.06 T-10(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p. Neatitinka 2014.07.10 141082 NT
10 2016.04.22 T-11(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 83.5 p. Neatitinka 2014.06.05 23094 VAT_2014 JZE VHAN NT
11 2016.04.22 T-12(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 83.5 p. Neatitinka 2015.05.27 28512 VAT_2015 JZE VHAN NT
12 2016.04.22 T-14(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 58.2 p. Neatitinka 2015.05.11 01-15-326 NT
13 2016.04.22 T-13(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 58.2 p. Neatitinka 2015.05.28 01-15-407 NT
14 2016.04.22 T-17(16)-I   Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 83.5 p. Neatitinka 2015.07.31 29662 VAT_2015 LVO VHAN NT
15 2016.04.22 T-18(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2., 62.3., 62.4., 83.5., 30 p. Neatitinka 2015.06.22 29106 VAT_2015 ASP KAUN NT
16 2016.04.22 T-19(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2., 62.3., 62.4., 83.5., 30 p. Neatitinka 2015.06.25 29108 VAT_2015 ASP KAUN NT
17 2016.04.22 T-20(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2., 62.3., 62.4., 30 p. Neatitinka 2015.06.22 29110 VAT_2015 ASP KAUN NT
18 2016.04.22 T-16(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2 p., 62.4 p. Neatitinka 2015.05.12 01-15-370 NT
19 2016.04.22 T-15(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2 p. Neatitinka 2015.05.12 01-15-369 NT
20 2016.04.25 T-21(16)-I Atitinka 2016.02.08 16/01-83 V
21 2016.05.02 RC-3(16) Atitinka 2016.03.14 16-02-PN-18 NT
22 2016.05.05 RC-4(16) Atitinka 2016.03.15 AL16/0309/1N NT
23 2016.05.26 RC-5(16) Įstatymo 22 str. 4 d. 5, 7, 11, 13, 14 p., Metodikos 30 p., 58.1, 58.2, 62.4, 71.1, 83.5 p. Neatitinka 2016.03.22 160322/VS0772 NT
24 2016.05.27 RC-6(16) Atitinka 2016.03.21 33912 VAT_2016 ADI VHAN NT
25 2016.06.06 RC-7(16) Atitinka 2016.03.24 16-02. NT
26 2016.06.06 RC-8(16) Atitinka 2016.03.25 MŽ16/03-076 NT
27 2016.06.07 RC-10(16) Atitinka 2016.02.29 A16/0129/1 NT
28 2016.06.07 RC-9(16) Atitinka 2016.03.22 16-01. NT
29 2016.06.07 T-23(16)-I Atitinka 2016.02.12 10A0-1601-0014 NT
30 2016.06.07 T-22(16)-I Atitinka 2016.02.12 10A0-1601-0013 NT
31 2016.06.07 T-24(16)-I Atitinka 2016.02.12 10A0-1601-0016 NT
32 2016.06.07 T-25(16)-I Atitinka 2016.02.12 10A0-1601-0008 NT
33 2016.06.07 T-26(16)-I Atitinka 2016.02.12 10A0-1601-0010 NT
34 2016.06.13 RC-11(16) Atitinka 2016.03.30 MŽ16/03-081 NT
35 2016.06.29 RC-12(16) Įstatymo 2 str. 2 d., 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.4 p. Neatitinka 2016.03.31 30A0-1603-0012 NT
36 2016.06.30 RC-13(16) Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2016.04.14 1604/11 NT
37 2016.07.05 RC-14(16) Įstatymo 22 str. 4 d.  13 p., Metodikos  58.2, 62.3, 62.4, 83.5 p. Neatitinka 2016.02.17 1602/02 NT
38 2016.07.05 RC-18(16) Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos  58.2, 62.3, 62.4, 83.5 p. Neatitinka 2016.02.04 1602/01a NT
39 2016.07.05 RC-15(16) Įstatymo 22 str. 4 d. 13p., Metodikos  58.2, 62.3, 62.4, 78.3, 83.5 p. Neatitinka 2016.02.24 1602/08 NT
40 2016.07.05 RC-17(16) Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.3, 62.4. p. Neatitinka 2016.03.01 1602/04 NT
41 2016.07.05 RC-16(16) Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.3,  62.4., 83.5. p. Neatitinka 2016.03.21 1603/01 NT
42 2016.07.11 T-27(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 7  ir 13 p., Metodikos 8, 29, 71.4 p.  Neatitinka 2016.01.12 N160105 KT
43 2016.08.01 T-28(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 58.2., 62.3., p. Neatitinka 2015.04.02 15-25 NT
44 2016.08.01 T-29(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 58.2., 62.3., p. Neatitinka 2015.04.02 15-26 NT
45 2016.08.08 T-30(16)-I    Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 83.5 p. Neatitinka 2016.02.09 A-16-02-09-IJ23 NT
46 2016.09.01 T-31(16)-I    Atitinka 2016.03.07 VZ-19 (10907951) NT
47 2016.09.01 T-35(16)-I    Atitinka 2016.03.07 VZ-20 (10907951) NT
48 2016.09.01 T-36(16)-I    Atitinka 2016.03.07 VZ-21 (10909192) NT
49 2016.09.01 T-32(16)-I    Atitinka 2016.03.07 VZ-22 (10909092) NT
50 2016.09.01 T-33(16)-I    Atitinka 2016.03.07 VZ-23 (10907951) NT
51 2016.09.01 T-34(16)-I    Atitinka 2016.03.07 VZ-24 (10909077) NT
52 2016.09.01 T-37(16)-I    Atitinka 2016.03.07 VZ-25 (10909086) NT
53 2016.09.02 T-38(16)-I Atitinka 2015.04.02 15-27 NT
54 2016.09.02 T-39(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d.  13 p.,  Metodikos  30, 43 p. Neatitinka 2015.10.09 MVP13-02-01 V
55 2016.09.20 RC-19(16) Atitinka 2016.02.03 16/02-111 NT
56 2016.10.07 T-45(16)-I Atitinka 2015.11.04 01-15-627 NT
57 2016.10.07 T-44(16)-I Atitinka 2015.11.04 01-15-626 NT
58 2016.10.07 T-40(16)-I Atitinka 2015.11.05 01-15-622 NT
59 2016.10.07 T-41(16)-I Atitinka 2015.11.05 01-15-623 NT
60 2016.10.07 T-42(16)-I Atitinka 2015.11.05 01-15-624 NT
61 2016.10.07 T-43(16)-I Atitinka 2015.11.05 01-15-625 NT
62 2016.10.07 T-44(16)-I Atitinka 2015.11.05 01-15-626 NT
63 2016.10.07 T-45(16)-I Atitinka 2015.11.04 01-15-627 NT
64 2016.10.10 T-46(16)-I Atitinka 2015.04.24 01-15-241 NT
65 2016.10.10 T-47(16)-I Atitinka 2015.04.29 01-15-257 NT
66 2016.10.17 T-48(16)-I Atitinka 2016.05.06 2016/D035 NT
67 2016.11.09 T-50(16)-I Atitinka 2016.03.18 2016/D018 NT
68 2016.11.09 T-49(16)-I Atitinka 2016.03.18 2016/D017 NT
69 2016.11.09 T-51(16)-I Atitinka 2016.03.18 2016/D020 NT
70 2016.11.23 T-52(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.28 15/10-123(3)S NT
71 2016.11.23 T-53(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.28 15/10-123(5)S NT
72 2016.11.23 T-54(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.28 15/10-123(6)S NT
73 2016.11.23 T-55(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.29 15/10-123(7)S NT
74 2016.11.23 T-56(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.29 15/10-123(8)S NT
75 2016.11.23 T-57(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.29 15/10-123(10)S NT
76 2016.11.23 T-58(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(11)S NT
77 2016.11.23 T-59(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(12)S NT
78 2016.11.23 T-60(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(14)S NT
79 2016.11.23 T-61(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(15)S NT
80 2016.11.23 T-62(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(16)S NT
81 2016.11.23 T-63(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(18)S NT
82 2016.11.23 T-64(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.1, 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(19)S NT
83 2016.11.23 T-65(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(20)S NT
84 2016.11.23 T-66(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.29 15/10-123(21)S NT
85 2016.11.23 T-67(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(24)S NT
86 2016.11.23 T-68(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(25)S NT
87 2016.11.23 T-69(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(27)S NT
88 2016.11.23 T-70(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.1, 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(28)S NT
89 2016.11.23 T-71(16)-I Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(29)S NT
90 2016.11.23 T-72(16)-I    Įstatymo 2 str. 2 , 12p., 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 57, 58.2, 60, 62.3, 62.4, 72, 78, 81, 83.2, 83.3, 83.5 p. Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(2)S NT
91 2016.11.23 T-73(16)-I    Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.28 15/10-123(4)S NT
92 2016.11.23 T-74(16)-I    Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.29 15/10-123(9)S NT
93 2016.11.23 T-75(16)-I    Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.28 15/10-123(26)S NT
94 2016.11.23 T-76(16)-I    Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(17)S NT
95 2016.11.23 T-77(16)-I    Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.27 15/10-123(1)S NT
96 2016.11.23 T-78(16)-I    Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.29 15/10-123(22)S NT
97 2016.11.23 T-79(16)-I    Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.29 15/10-123(23)S NT
98 2016.11.23 T-80(16)-I    Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.30 15/10-123(13)S NT
99 2016.11.23 T-81(16)-I    Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p.  Neatitinka 2015.10.29 15/10-123(30)S NT
100 2016.11.29 T-82(16)-I    Atitinka 2015.04.27 01-15-254 NT
101 2016.12.27 T-83(16)-I    Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 57, 58.2, 62.4, 83.2, 83.5 p.  Neatitinka 2015.04.27 01-15-242 NT
102 2016.12.27 T-84(16)-I    Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 57, 58.2, 62.4 p.  Neatitinka 2015.04.28 01-15-243 NT
103 2017.01.20 GT3-1 Atitinka 2016.08.11 16/07-614 NT
104 2017.01.20 GT3-2 Atitinka 2016.08.11 16/07-615 NT
105 2017.01.20 GT3-3 Atitinka 2016.08.12 16/07-616 NT
106 2017.01.20 GT3-4 Atitinka 2016.08.12 16/07-617 NT
107 2017.01.20 GT3-5 Atitinka 2016.08.11 16/08-752 NT
108 2017.01.20 GT3-6 Atitinka 2016.08.12 16/08-753 NT
109 2017.01.20 GT3-7 Atitinka 2016.08.16 16/07-610 NT
110 2017.01.20 GT3-8 Atitinka 2016.08.16 16/07-611 NT
111 2017.01.20 GT3-9 Atitinka 2016.08.11 16/07-612 NT
112 2017.01.20 GT3-10 Atitinka 2016.08.11 16/07-613 NT
113 2017.01.30 GT3-11 Atitinka 2016.09.27 2544(VIL):16 (su 2016-11-22 patikslinimu) NT, KT
114 2017.02.10 GT3-12 Atitinka 2015.10.23 01-15-683 NT
115 2017.02.10 GT3-13 Atitinka 2016.08.05 16-07-120 (su 2016-11-25 patikslinimu) NT
116 2017.02.10 GT3-14 Atitinka 2016.05.27 16-N05-68 NT
117 2017.02.10 GT3-15 Atitinka 2016.05.27 16-N05-69 NT
118 2017.02.10 GT3-16 Atitinka 2016.05.27 16-N05-70 NT
119 2017.02.10 GT3-17 Atitinka 2016.05.27 16-N05-71 NT
120 2017.02.10 GT3-18 Atitinka 2016.05.27 16-N05-72 NT
121 2017.02.23 GT3-19 Atitinka 2016.07.19 1607400 NT
122 2017.02.23 GT3-20 Atitinka 2016.07.19 1607401 NT
123 2017.02.23 GT3-21 Atitinka 2016.07.19 1607402 NT
124 2017.02.23 GT3-22 Atitinka 2016.07.19 1607403 NT
125 2017.02.24 GT3-23 Atitinka 2016.07.21 16-N07-13 NT
126 2017.03.06 GT3-24 Atitinka 2015.01.14 01-15-045 NT
127 2017.03.06 GT3-25 Atitinka 2015.01.12 01-15-020 NT
128 2017.03.06 GT3-26 Atitinka 2015.01.22 01-15-039 NT
129 2017.03.06 GT3-27 Atitinka 2015.01.12 01-15-022 NT
130 2017.03.06 GT3-28 Atitinka 2015.01.08 01-15-016 NT
131 2017.03.06 GT3-29 Atitinka 2015.02.03 01-15-007 NT
132 2017.03.06 GT3-30 Atitinka 2016.10.24 NT 16-08-06 NT
133 2017.03.06 GT3-31 Atitinka 2015.02.03 01-15-008 NT
134 2017.03.06 GT3-32 Atitinka 2015.01.08 01-15-015 NT
135 2017.03.06 GT3-33 Atitinka 2015.01.09 01-15-017  NT
136 2017.03.06 GT3-34 Atitinka 2015.01.09 01-15-018 NT
137 2017.03.06 GT3-35 Atitinka 2015.01.12 01-15-023 NT
138 2017.03.06 GT3-36 Atitinka 2015.01.13 01-15-025 NT
139 2017.03.06 GT3-37 Atitinka 2015.01.08 01-15-019 (su patikslinimu) NT
140 2017.03.06 GT3-38 Atitinka 2015.01.13 01-15-024 NT
141 2017.03.06 GT3-39 Atitinka 2015.01.13 01-15-026 NT
142 2017.03.09 GT3-40 Atitinka 2015.01.16 01-15-033 NT
143 2017.03.09 GT3-41 Atitinka 2015.01.15 01-15-032 NT
144 2017.03.10 GT3-42 Atitinka 2016.04.21 16/194 NT NT
145 2017.03.10 GT3-43 Atitinka 2016.08.09 16/432 NT (su patikslinimu) NT
146 2017.03.10 GT3-44 Atitinka 2016.11.16 16-208-31 KT
147 2017.03.31 GT3-45 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 83.5 p. Neatitinka 2015.09.02 2015.08.07 NT
148 2017.04.21 GT3-46 Įstatymo 22 str. 4 d. 11, 13 p., Metodikos 30, 102.1, 102.2, 102.6, 107.1, 107.5, 113 p. Neatitinka 2016.04.14 16-V04-01 V
149 2017.04.21 GT3-47 Atitinka 2016.09.30 16/09-873 NT
150 2017.04.21 GT3-48 Atitinka 2016.09.30 16/09-874 NT
151 2017.04.21 GT3-49 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.09.30 16/09-876 NT
152 2017.04.21 GT3-50 Atitinka 2016.09.30 16/09-877 NT
153 2017.04.21 GT3-51 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4, 83.5 p. Neatitinka 2016.09.30 16/09-878 NT
154 2017.04.21 GT3-52 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.09.30 16/09-879 NT
155 2017.04.21 GT3-53 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.09.27 16/09-880 NT
156 2017.04.21 GT3-54 Atitinka 2016.09.30 16/09-899 NT
157 2017.04.21 GT3-55 Atitinka 2016.09.30 16/09-919 NT
158 2017.04.21 GT3-56 Atitinka 2016.09.30 16/09-875 NT
159 2017.05.02 GT3-57 Įstatymo 22 str. 4 d. 5, 9, 11, 13 p., Metodikos 31.1, 44, 92.1, 102.6, 107.1, 109 p. Neatitinka 2013.11.26 1309/63 V
160 2017.05.02 GT3-58 Atitinka 2014.04.29 VZ-070 (2014/04) NT
161 2017.05.02 GT3-59 Atitinka 2014.09.30 VZ-155 (2014/09) NT
162 2017.05.02 GT3-60 Atitinka 2014.09.30 VZ-161 (2014/09) NT
163 2017.05.02 GT3-61 Atitinka 2014.09.30 VZ-163 (2014/09) NT
164 2017.05.02 GT3-62 Atitinka 2014.10.31 VZ-186 (2014/10) NT
165 2017.05.02 GT3-63 Įstatymo 22 str. 4 d. 5, 11, 13 p., Metodikos 102.6, 107.1, 109 p. Neatitinka 2014.05.15 1309/62 V
166 2017.05.02 GT3-64 Atitinka 2016.12.20 16-R12-44 KT
167 2017.05.08 GT3-65 Neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.10.11 16/10-502 NT
168 2017.05.08 GT3-66 Neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.10.11 16/10-503 NT
169 2017.05.08 GT3-67 Neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.10.11 16/10-504 NT
170 2017.05.08 GT3-68 Neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.10.11 16/10-505 NT
171 2017.05.08 GT3-69 Neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.10.11 16/10-506 NT
172 2017.05.08 GT3-70 Neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.10.11 16/10-507 NT
173 2017.05.08 GT3-71 Neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.10.11 16/10-508 NT
174 2017.05.08 GT3-72 Neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 35.2, 35.3, 58.2, 62.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.10.11 16/10-509 NT
175 2017.05.08 GT3-73 Neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 35.2, 58.2, 62.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.10.11 16/10-510 NT
176 2017.05.08 GT3-74 Neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 35.2, 58.2, 62.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.10.11 16/10-511 NT
177 2017.05.09 GT3-75 Neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 62.3, 83.5, 62.4 p. Neatitinka 2015.10.12 31080 VAT_2015 TJO VHAN NT
178 2017.05.09 GT3-76 Neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos  62.3, 62.4 p. Neatitinka 2015.10.12 31098 VAT_2015 TJO VHAN NT
179 2017.05.09 GT3-77 Neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 62.3, 83.5, 62.4 p. Neatitinka 2015.10.12 31106 VAT_2015 TJO VHAN NT
180 2017.05.09 GT3-78 Neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 62.3, 83.5, 62.4 p. Neatitinka 2015.10.12 31108 VAT_2015 TJO VHAN NT
181 2017.05.09 GT3-79 Neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 62.3, 83.5, 62.4 p. Neatitinka 2015.10.12 31126 VAT_2015 TJO VHAN NT
182 2017.05.11 GT2-1 Atitinka 2016.12.01 1611/09 NT
183 2017.05.11 GT2-2 Atitinka 2016.12.01 1611/10 NT
184 2017.05.15 GT2-3 Atitinka 2017.01.31 NT 17-01-23 NT
185 2017.05.15 GT2-4 Atitinka 2017.02.15 1612/05 NT
186 2017.05.15 GT2-5 Atitinka 2017.03.21 17-03-PLN-10 NT
187 2017.05.15 GT2-6 Atitinka 2016.12.16 1612/02A NT
188 2017.05.18 GT2-7 Atitinka 2017.03.29 MŽ17/03-071 NT
189 2017.05.22 GT2-8 Atitinka 2017.03.21 LT-17-03-20-1999 NT
190 2017.05.22 GT3-80 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 58.2, 71.2, 71.4, 71.5 p. Neatitinka 2016.12.12 1610437 NT
191 2017.05.22 GT3-81 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 58.1, 58.2, 71.2, 71.4, 71.5 p. Neatitinka 2016.12.12 1610430 NT
192 2017.05.22 GT3-82 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 58.2, 71.2, 71.4, 71.5 p. Neatitinka 2016.12.12 1610431 NT
193 2017.05.22 GT3-83 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 58.1, 58.2, 71.2, 71.4, 71.5 p. Neatitinka 2016.12.12 1610432 NT
194 2017.05.22 GT3-84 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 71.2, 71.4, 71.5 p. Neatitinka 2016.12.12 1610433 NT
195 2017.05.22 GT3-85 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 58.2, 71.2, 71.4, 71.5 p. Neatitinka 2016.12.12 1610434 NT
196 2017.05.22 GT3-86 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 71.2, 71.4, 71.5 p. Neatitinka 2016.12.12 1610435 NT
197 2017.05.22 GT3-87 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 58.2, 71.2, 71.4, 71.5 p. Neatitinka 2016.12.12 1610436 NT
198 2017.05.23 GT3-88 Atitinka 2016.09.30 NT 16-05-32/1 NT
199 2017.05.23 GT3-89 Atitinka 2016.09.30 NT 16-05-32/2 NT
200 2017.05.23 GT3-90 Atitinka 2016.09.30 NT 16-05-32/3 NT
201 2017.05.23 GT3-91 Atitinka 2016.09.30 NT 16-05-32/4 NT
202 2017.05.23 GT3-92 Atitinka 2016.09.30 16-208-08/01 KT
203 2017.05.23 GT3-93 Atitinka 2016.09.30 16-208-08/02 KT
204 2017.05.23 GT3-94 Atitinka 2016.09.30 16-208-08/03 KT
205 2017.05.24 GT3-95 Atitinka 2016.12.05 1611447 NT
206 2017.05.24 GT3-96 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.2 p. Neatitinka 2016.12.01 16-N11-98 NT
207 2017.05.24 GT3-97 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.4 p. Neatitinka 2016.10.28 16_10-515 NT
208 2017.05.24 GT3-98 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 58.1, 62.4 p. Neatitinka 2016.12.05 1611446 NT
209 2017.05.24 GT3-99 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 35.1, 71.2, 71.4, 71.5 p. Neatitinka 2016.12.05 1611445 NT
210 2017.05.24 GT3-100 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 35.1, 71.2, 71.4, 71.5 p. Neatitinka 2016.12.05 1611444 NT
211 2017.05.24 GT3-101 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.4 p. Neatitinka 2016.10.28 16_10-517 NT
212 2017.05.24 GT3-102 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.10.28 16_10-513 NT
213 2017.05.24 GT3-103 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.10.28 16_10-516 NT
214 2017.05.24 GT3-104 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4 p. Neatitinka 2016.10.28 16_10-514 NT
215 2017.05.26 GT2-9 Atitinka 2017.03.02 1702/02 NT
216 2017.05.26 GT2-10 Atitinka 2017.03.02 1702/03 NT
217 2017.05.26 GT2-11 Atitinka 2017.03.02 1702/04 NT
218 2017.05.29 GT2-12 Atitinka 2017.03.17 17-03-35 NT
219 2017.05.31 GT2-13 Atitinka 2017.02.21 1702/08 NT
220 2017.06.01 GT2-14 Atitinka 2017.03.30 17-03-PN-24 NT
221 2017.06.01 GT3-105 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 43, 58.2, 62.4, 83.5 p. Neatitinka 2016.11.02 16-N10-90 NT
222 2017.06.02 GT2-15 Atitinka 2017.01.29 1701/08 NT
223 2017.06.07 GT2-16 Atitinka 2017.03.28 RE17-004 NT
224 2017.06.12 GT2-17 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 37, 58.1, 58.2 p. Neatitinka 2017.03.21 1703525 NT
225 2017.06.12 GT2-18 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 37, 58.1, 58.2 p. Neatitinka 2017.03.21 1703516 NT
226 2017.06.20 GT3-106 Įstatymo 22 str. 4 d. 9, 10, 11, 13, 14 p., Metodikos 29, 44, 55, 62.1, 66, 71.1, 71.4, 71.5 p. Neatitinka 2017.01.11 16-I-041 NT
227 2017.06.23 GT3-107 Atitinka 2017.01.16 VD/274-6/16 NT
228 2017.06.23 GT3-108 Atitinka 2014.02.17 NT 17-02-05 NT
229 2017.06.23 GT3-109 Atitinka 2017.01.20 VD/274-5/16 NT
230 2017.06.27 GT3-110 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 71.5 p. Neatitinka 2016.11.22 161096 NT
231 2017.06.28 GT2-19 Atitinka 2017.06.14 17-06-PN-14 NT
232 2017.07.24 GT3-111 Atitinka 2017.01.31 10A0-1701-0039 NT
233 2017.07.24 GT3-112 Atitinka 2017.01.16 VD/274-3/16 NT
234 2017.07.24 GT3-113 Atitinka 2017.02.17 VD/274-4/16 (su 2017-06-16 patikslinimu) NT
235 2017.08.01 GT3-114 Įstatymo 22 str. 4 d. 10, 13 p., Metodikos 67.1, 68.1 p.  Neatitinka 2017.03.23 17-I-015 NT
236 2017.08.10 GT3-115 Atitinka 2017.03.29 171117 NT
237 2017.08.10 GT3-116 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 67.1, 68, 78, 83.4, 83.5 p. Neatitinka 2017.05.18 17/308/1 NT NT
238 2017.08.11 GT3-117 Atitinka 2017.01.16 VD/274-1/16 NT
239 2017.08.11 GT3-118 Atitinka 2017.01.16 VD/274-2/16 NT
240 2017.08.14 GT3-119 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 38, 58.1, 62.2, 62.4 p. Neatitinka 2012.06.27 837/91-12 NT
241 2017.08.16 GT3-120 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 29, 38, 58.1, 62.2, 62.4, 66, 71.1, 72, 83.1 p. Neatitinka 2012.09.26 882/136-12 NT
242 2017.08.16 GT3-121 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 29, 38, 58.1, 62.2, 62.4, 66, 71.1, 72, 83.1 p. Neatitinka 2012.06.25 840/94-12 NT
243 2017.08.24 GT3-122 Atitinka 2017.05.29 NT 17-04-09/3 NT
244 2017.08.24 GT3-123 Atitinka 2017.05.29 NT 17-04-09/1 NT
245 2017.08.24 GT3-124 Atitinka 2017.04.14 17-04-03/1 NT
246 2017.08.24 GT3-125 Atitinka 2017.04.14 17-04-03/2 NT
247 2017.08.24 GT3-126 Atitinka 2017.04.14 17-04-03/3 NT
248 2017.08.24 GT3-127 Atitinka 2017.04.28 17-204-34 KT
249 2017.08.25 GT3-128 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 62.3 p. Neatitinka 2017.01.27 2017/01-06 (su patikslinimu) NT
250 2017.08.25 GT3-129 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.1, 58.2, 62.2, 62.3 p. Neatitinka 2017.01.27 2017/01-05 (su patikslinimu) NT
251 2017.08.25 GT3-130 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2 p., 62.4 p. Neatitinka 2016.08.25 37608 VAT_2016 SVA VHAN NT
252 2017.09.11 GT3-131 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 71.5 p. Neatitinka 2014.11.17 1166 KT
253 2017.09.12 GT3-132 Atitinka 2017.03.31 17/125 NT (su patikslinimu) NT
254 2017.09.12 GT3-133 Atitinka 2017.03.31 17/129 NT (su patikslinimu) NT
255 2017.09.12 GT3-134 Atitinka 2017.05.25 17/05-230 NT
256 2017.09.12 GT3-135 Atitinka 2017.05.25 17/05-231 NT
257 2017.09.12 GT3-136 Atitinka 2017.05.25 17/05-232 NT
258 2017.09.12 GT3-137 Atitinka 2017.05.25 17/05-234 NT
259 2017.09.14 GT3-138 Atitinka 2017.05.15 1704560 NT
260 2017.09.14 GT3-139 Atitinka 2017.05.09 1704559 NT
261 2017.09.14 GT3-140 Atitinka 2017.05.09 1704558 NT
262 2017.09.14 GT3-141 Atitinka 2017.05.09 1704557 NT
263 2017.09.14 GT3-142 Atitinka 2017.05.08 1704556 NT
264 2017.09.14 GT3-143 Atitinka 2017.05.12 1704555 NT
265 2017.09.14 GT3-144 Atitinka 2017.05.09 1704554 NT
266 2017.09.14 GT3-145 Atitinka 2017.05.09 1704553 NT
267 2017.09.18 GT3-146 Atitinka 2017.05.15 1704568 (su patikslinimu  Nr. 17/09-6) NT
268 2017.09.18 GT3-147 Atitinka 2017.05.16 1704567 NT
269 2017.09.18 GT3-148 Atitinka 2017.05.15 1704566 NT
270 2017.09.18 GT3-149 Atitinka 2017.05.15 1704565 NT
271 2017.09.18 GT3-150 Atitinka 2017.05.15 1704564 NT
272 2017.09.18 GT3-151 Atitinka 2017.05.18 1704563 NT
273 2017.09.18 GT3-152 Atitinka 2015.05.15 1704562 NT
274 2017.09.18 GT3-153 Atitinka 2015.05.19 1704561 NT
275 2017.09.19 GT3-154 Atitinka 2017.08.10 17/463 NT NT
276 2017.09.22 GT3-155 Atitinka 2017.06.21 1610430/P NT
277 2017.09.22 GT3-156 Atitinka 2017.06.21 1610432/P NT
278 2017.09.22 GT3-157 Atitinka 2017.06.21 1610433/P NT
279 2017.09.22 GT3-158 Atitinka 2017.06.21 1610434/P NT
280 2017.09.22 GT3-159 Atitinka 2017.06.21 1610435/P NT
281 2017.09.25 GT3-160 Atitinka 2017.06.21 1610437/P NT
282 2017.10.09 GT2-20 Atitinka 2017.01.23 PN-17-041 NT
283 2017.10.20 GT2-21 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2 p. Neatitinka 2017.03.28 A-17-03-27-I112 NT
284 2017.10.24 GT3-161 Atitinka 2015.01.09 A14/1209/1N NT
285 2017.10.26 GT3-162 Atitinka 2017.07.04 NT 17-05-40 NT
286 2017.10.31 GT3-163 Įstatymo 22 str. 4 d. 4p., 13 p., 14 p., Metodikos 35.2, 62.3, 71.5 p. Neatitinka 2014.08.14 14/242 NT VS NT
287 GT3-164 Neatitinka 2016.11.11 1611/01 NT
Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4 p.
2017.11.06
288 2017.11.14 GT3-165 Atitinka 2017.08.21 A17/0721/01V V
289 2017.11.23 GT3-166 Atitinka 2017.07.24 NT 17-06-39/1 NT
290 2017.11.23 GT3-167 Atitinka 2017.08.03 NT 17-06-39/2 NT
291 2017.11.23 GT3-168 Įstatymo 22 str. 4 d. 14 p., Metodikos 58.1, 58.2, 62.3, 83.5 p. Neatitinka 2017.08.11 17/08-129S NT
292 2017.11.29 GT3-169 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4 p. Neatitinka 2017.08.31 17-08-91 NT
293 2017.11.29 GT3-170 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 66, 67.2 p. Neatitinka 2017.08.18 17-08-85 NT
294 2017.12.01 GT3-171 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4 p. Neatitinka 2017.09.04 17-08-90 NT
295 2017.12.06 GT3-172 Atitinka 2017.09.22 171148 NT
296 GT3-173 2017.06.21 1610431/P (su 2017-09-14 priedu Nr. 17/09-7) NT
2017.12.19 Atitinka
297 2017.12.19 GT3-174 Atitinka 2017.06.21 1610436/P NT
298 2017.12.22 GT3-175 Įstatymo 22 str. 4 d. 10, 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 78.1, 83.3 p. Neatitinka 2016.05.31 16-N05-79 NT
299 2017.12.22 GT3-176 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 78.1, 83.3 p. Neatitinka 2016.08.05 16-N08-83 NT
300 2017.12.22 GT3-177 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2 p. Neatitinka 2017.05.01 17-N05-48 NT
301 2017.12.22 GT3-178 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 78.1, 78.2, 83.5, 84.4 p. Neatitinka 2017.02.22 17/052 NT NT

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Atnaujinta: 2018.01.30

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum