TARNYBOS IŠVADOS DĖL VERTINIMO ATASKAITŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS TURTO IR VERSLO VERTINIMO PAGRINDŲ ĮSTATYMO 22 STRAIPSNYJE NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS


Vadovaujantis Tarnybos direktoriaus 2016-09-05 įsakymo Nr. V1-349 "Dėl Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo" 19 punktu, žemiau pateikiama informacija apie turto ir verslo vertinimo ataskaitų numerius, vertinimo ataskaitų parengimo datas, vertinimo sritis ir vertinimo ataskaitų atitiktį Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams.

 

TARNYBOS IŠVADA DĖL VERTINIMO ATASKAITOS

VERTINIMO ATASKAITA

Eil. Nr.

Data

Nr.

Nustatyti pažeidimai

Vertinimo ataskaitos atitiktis reikalavimams

Surašymo data

Nr.

Vertinamo objekto tipas (NT, KT, V)

1)                          

2016.02.12

T-2(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 4, 13, 14 p.

Neatitinka

2014.09.26

L140806

KT

2)                          

2016.02.12

T-1(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 4, 13, 14 p.

Neatitinka

2014.09.22

L140916

KT

3)                          

2016.03.01

T-5(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 28, 62.2, 62.4, 83.5 p.

Neatitinka

2015.08.24

A-15-08-19-V113

NT

4)                          

2016.03.01

T-6(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 28, 62.4, 83.5 p.

Neatitinka

2015.08.27

A-15-08-19-V114

NT

5)                          

2016.03.01

T-4(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 28, 62.4, 83.5 p.

Neatitinka

2015.08.27

A-15-08-20-V118

NT

6)                          

2016.03.02

T-1(16)-I


Atitinka

2015.11.27

1511/04

NT

7)                          

2016.03.25

T-8(16)-I   


Atitinka

2014.12.04

ASIS-141236

KT

8)                          

2016.04.04

T-2(16)-I 


Atitinka

2016.03.09

1603/02

NT

9)                          

2016.04.06

T-10(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p.

Neatitinka

2014.07.10

141082

NT

10)                        

2016.04.22

T-11(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 83.5 p.

Neatitinka

2014.06.05

23094 VAT_2014 JZE VHAN

NT

11)                        

2016.04.22

T-12(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 83.5 p.

Neatitinka

2015.05.27

28512 VAT_2015 JZE VHAN

NT

12)                        

2016.04.22

T-14(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 58.2 p.

Neatitinka

2015.05.11

01-15-326

NT

13)                        

2016.04.22

T-13(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 58.2 p.

Neatitinka

2015.05.28

01-15-407

NT

14)                        

2016.04.22

T-17(16)-I  

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 83.5 p.

Neatitinka

2015.07.31

29662 VAT_2015 LVO VHAN

NT

15)                        

2016.04.22

T-18(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2., 62.3., 62.4., 83.5., 30 p.

Neatitinka

2015.06.22

29106 VAT_2015 ASP KAUN

NT

16)                        

2016.04.22

T-19(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2., 62.3., 62.4., 83.5., 30 p.

Neatitinka

2015.06.25

29108 VAT_2015 ASP KAUN

NT

17)                        

2016.04.22

T-20(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2., 62.3., 62.4., 30 p.

Neatitinka

2015.06.22

29110 VAT_2015 ASP KAUN

NT

18)                        

2016.04.22

T-16(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2 p., 62.4 p.

Neatitinka

2015.05.12

01-15-370

NT

19)                        

2016.04.22

T-15(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2 p.

Neatitinka

2015.05.12

01-15-369

NT

20)                        

2016.04.25

T-21(16)-I


Atitinka

2016.02.08

16/01-83

V

21)                        

2016.05.02

RC-3(16)


Atitinka

2016.03.14

16-02-PN-18

NT

22)                        

2016.05.05

RC-4(16)


Atitinka

2016.03.15

AL16/0309/1N

NT

23)                        

2016.05.26

RC-5(16)

Įstatymo 22 str. 4 d. 5, 7, 11, 13, 14 p., Metodikos 30 p., 58.1, 58.2, 62.4, 71.1, 83.5 p.

Neatitinka

2016.03.22

160322/VS0772

NT

24)                        

2016.05.27

RC-6(16)


Atitinka

2016.03.21

33912 VAT_2016 ADI VHAN

NT

25)                        

2016.06.06

RC-7(16)


Atitinka

2016.03.24

16-02.

NT

26)                        

2016.06.06

RC-8(16)


Atitinka

2016.03.25

MŽ16/03-076

NT

27)                        

2016.06.07

RC-10(16)


Atitinka

2016.02.29

A16/0129/1

NT

28)                        

2016.06.07

RC-9(16)


Atitinka

2016.03.22

16-01.

NT

29)                        

2016.06.07

T-23(16)-I


Atitinka

2016.02.12

10A0-1601-0014

NT

30)                        

2016.06.07

T-22(16)-I


Atitinka

2016.02.12

10A0-1601-0013

NT

31)                        

2016.06.07

T-24(16)-I


Atitinka

2016.02.12

10A0-1601-0016

NT

32)                        

2016.06.07

T-25(16)-I


Atitinka

2016.02.12

10A0-1601-0008

NT

33)                        

2016.06.07

T-26(16)-I


Atitinka

2016.02.12

10A0-1601-0010

NT

34)                        

2016.06.13

RC-11(16)


Atitinka

2016.03.30

MŽ16/03-081

NT

35)                        

2016.06.29

RC-12(16)

Įstatymo 2 str. 2 d., 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.4 p.

Neatitinka

2016.03.31

30A0-1603-0012

NT

36)                        

2016.06.30

RC-13(16)

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2016.04.14

1604/11

NT

37)                        

2016.07.05

RC-14(16)

Įstatymo 22 str. 4 d.  13 p., Metodikos  58.2, 62.3, 62.4, 83.5 p.

Neatitinka

2016.02.17

1602/02

NT

38)                        

2016.07.05

RC-18(16)

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos  58.2, 62.3, 62.4, 83.5 p.

Neatitinka

2016.02.04

1602/01a

NT

39)                        

2016.07.05

RC-15(16)

Įstatymo 22 str. 4 d. 13p., Metodikos  58.2, 62.3, 62.4, 78.3, 83.5 p.

Neatitinka

2016.02.24

1602/08

NT

40)                        

2016.07.05

RC-17(16)

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.3, 62.4. p.

Neatitinka

2016.03.01

1602/04

NT

41)                        

2016.07.05

RC-16(16)

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.3,  62.4., 83.5. p.

Neatitinka

2016.03.21

1603/01

NT

42)                        

2016.07.11

T-27(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 7  ir 13 p., Metodikos 8, 29, 71.4 p. 

Neatitinka

2016.01.12

N160105

KT

43)                        

2016.08.01

T-28(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 58.2., 62.3., p.

Neatitinka

2015.04.02

15-25

NT

44)                        

2016.08.01

T-29(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 58.2., 62.3., p.

Neatitinka

2015.04.02

15-26

NT

45)                        

2016.08.08

T-30(16)-I   

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 83.5 p.

Neatitinka

2016.02.09

A-16-02-09-IJ23

NT

46)                        

2016.09.01

T-31(16)-I   


Atitinka

2016.03.07

VZ-19 (10907951)

NT

47)                        

2016.09.01

T-35(16)-I   


Atitinka

2016.03.07

VZ-20 (10907951)

NT

48)                        

2016.09.01

T-36(16)-I   


Atitinka

2016.03.07

VZ-21 (10909192)

NT

49)                        

2016.09.01

T-32(16)-I   


Atitinka

2016.03.07

VZ-22 (10909092)

NT

50)                        

2016.09.01

T-33(16)-I   


Atitinka

2016.03.07

VZ-23 (10907951)

NT

51)                        

2016.09.01

T-34(16)-I   


Atitinka

2016.03.07

VZ-24 (10909077)

NT

52)                        

2016.09.01

T-37(16)-I   


Atitinka

2016.03.07

VZ-25 (10909086)

NT

53)                        

2016.09.02

T-38(16)-I


Atitinka

2015.04.02

15-27

NT

54)                        

2016.09.02

T-39(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d.  13 p.,  Metodikos  30, 43 p.

Neatitinka

2015.10.09

MVP13-02-01

V

55)                        

2016.09.20

RC-19(16)


Atitinka

2016.02.03

16/02-111

NT

56)                        

2016.10.07

T-45(16)-I


Atitinka

2015.11.04

01-15-627

NT

57)                        

2016.10.07

T-44(16)-I


Atitinka

2015.11.04

01-15-626

NT

58)                        

2016.10.07

T-40(16)-I


Atitinka

2015.11.05

01-15-622

NT

59)                        

2016.10.07

T-41(16)-I


Atitinka

2015.11.05

01-15-623

NT

60)                        

2016.10.07

T-42(16)-I


Atitinka

2015.11.05

01-15-624

NT

61)                        

2016.10.07

T-43(16)-I


Atitinka

2015.11.05

01-15-625

NT

62)                        

2016.10.07

T-44(16)-I


Atitinka

2015.11.05

01-15-626

NT

63)                        

2016.10.07

T-45(16)-I


Atitinka

2015.11.04

01-15-627

NT

64)                        

2016.10.10

T-46(16)-I


Atitinka

2015.04.24

01-15-241

NT

65)                        

2016.10.10

T-47(16)-I


Atitinka

2015.04.29

01-15-257

NT

66)                        

2016.10.17

T-48(16)-I


Atitinka

2016.05.06

2016/D035

NT

67)                        

2016.11.09

T-50(16)-I


Atitinka

2016.03.18

2016/D018

NT

68)                        

2016.11.09

T-49(16)-I


Atitinka

2016.03.18

2016/D017

NT

69)                        

2016.11.09

T-51(16)-I


Atitinka

2016.03.18

2016/D020

NT

70)                        

2016.11.23

T-52(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.10.28

15/10-123(3)S

NT

71)                        

2016.11.23

T-53(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.10.28

15/10-123(5)S

NT

72)                        

2016.11.23

T-54(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.10.28

15/10-123(6)S

NT

73)                        

2016.11.23

T-55(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.10.29

15/10-123(7)S

NT

74)                        

2016.11.23

T-56(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.10.29

15/10-123(8)S

NT

75)                        

2016.11.23

T-57(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.10.29

15/10-123(10)S

NT

76)                        

2016.11.23

T-58(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.10.30

15/10-123(11)S

NT

77)                        

2016.11.23

T-59(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.10.30

15/10-123(12)S

NT

78)                        

2016.11.23

T-60(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.10.30

15/10-123(14)S

NT

79)                        

2016.11.23

T-61(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.10.30

15/10-123(15)S

NT

80)                        

2016.11.23

T-62(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.10.30

15/10-123(16)S

NT

81)                        

2016.11.23

T-63(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.10.30

15/10-123(18)S

NT

82)                        

2016.11.23

T-64(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.1, 58.2, 60, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.10.30

15/10-123(19)S

NT

83)                        

2016.11.23

T-65(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.10.30

15/10-123(20)S

NT

84)                        

2016.11.23

T-66(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.10.29

15/10-123(21)S

NT

85)                        

2016.11.23

T-67(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.10.30

15/10-123(24)S

NT

86)                        

2016.11.23

T-68(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.10.30

15/10-123(25)S

NT

87)                        

2016.11.23

T-69(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.10.30

15/10-123(27)S

NT

88)                        

2016.11.23

T-70(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.1, 58.2, 60, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.10.30

15/10-123(28)S

NT

89)                        

2016.11.23

T-71(16)-I

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.10.30

15/10-123(29)S

NT

90)                        

2016.11.23

T-72(16)-I   

Įstatymo 2 str. 2 , 12p., 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 57, 58.2, 60, 62.3, 62.4, 72, 78, 81, 83.2, 83.3, 83.5 p.

Neatitinka

2015.10.30

15/10-123(2)S

NT

91)                        

2016.11.23

T-73(16)-I   

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.10.28

15/10-123(4)S

NT

92)                        

2016.11.23

T-74(16)-I   

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.10.29

15/10-123(9)S

NT

93)                        

2016.11.23

T-75(16)-I   

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.10.28

15/10-123(26)S

NT

94)                        

2016.11.23

T-76(16)-I   

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.10.30

15/10-123(17)S

NT

95)                        

2016.11.23

T-77(16)-I   

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.10.27

15/10-123(1)S

NT

96)                        

2016.11.23

T-78(16)-I   

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.10.29

15/10-123(22)S

NT

97)                        

2016.11.23

T-79(16)-I   

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.10.29

15/10-123(23)S

NT

98)                        

2016.11.23

T-80(16)-I   

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.10.30

15/10-123(13)S

NT

99)                        

2016.11.23

T-81(16)-I   

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 60, 62.3, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.10.29

15/10-123(30)S

NT

100)                     

2016.11.29

T-82(16)-I   


Atitinka

2015.04.27

01-15-254

NT

101)                     

2016.12.27

T-83(16)-I   

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 57, 58.2, 62.4, 83.2, 83.5 p. 

Neatitinka

2015.04.27

01-15-242

NT

102)                     

2016.12.27

T-84(16)-I   

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 57, 58.2, 62.4 p. 

Neatitinka

2015.04.28

01-15-243

NT

103)                     

2017.01.20

GT3-1


Atitinka

2016.08.11

16/07-614

NT

104)                     

2017.01.20

GT3-2


Atitinka

2016.08.11

16/07-615

NT

105)                     

2017.01.20

GT3-3


Atitinka

2016.08.12

16/07-616

NT

106)                     

2017.01.20

GT3-4


Atitinka

2016.08.12

16/07-617

NT

107)                     

2017.01.20

GT3-5


Atitinka

2016.08.11

16/08-752

NT

108)                     

2017.01.20

GT3-6


Atitinka

2016.08.12

16/08-753

NT

109)                     

2017.01.20

GT3-7


Atitinka

2016.08.16

16/07-610

NT

110)                     

2017.01.20

GT3-8


Atitinka

2016.08.16

16/07-611

NT

111)                     

2017.01.20

GT3-9


Atitinka

2016.08.11

16/07-612

NT

112)                     

2017.01.20

GT3-10


Atitinka

2016.08.11

16/07-613

NT

113)                     

2017.01.30

GT3-11


Atitinka

2016.09.27

2544(VIL):16 (su 2016-11-22 patikslinimu)

NT, KT

114)                     

2017.02.10

GT3-12


Atitinka

2015.10.23

01-15-683

NT

115)                     

2017.02.10

GT3-13


Atitinka

2016.08.05

16-07-120 (su 2016-11-25 patikslinimu)

NT

116)                     

2017.02.10

GT3-14


Atitinka

2016.05.27

16-N05-68

NT

117)                     

2017.02.10

GT3-15


Atitinka

2016.05.27

16-N05-69

NT

118)                     

2017.02.10

GT3-16


Atitinka

2016.05.27

16-N05-70

NT

119)                     

2017.02.10

GT3-17


Atitinka

2016.05.27

16-N05-71

NT

120)                     

2017.02.10

GT3-18


Atitinka

2016.05.27

16-N05-72

NT

121)                     

2017.02.23

GT3-19


Atitinka

2016.07.19

1607400

NT

122)                     

2017.02.23

GT3-20


Atitinka

2016.07.19

1607401

NT

123)                     

2017.02.23

GT3-21


Atitinka

2016.07.19

1607402

NT

124)                     

2017.02.23

GT3-22


Atitinka

2016.07.19

1607403

NT

125)                     

2017.02.24

GT3-23


Atitinka

2016.07.21

16-N07-13

NT

126)                     

2017.03.06

GT3-24


Atitinka

2015.01.14

01-15-045

NT

127)                     

2017.03.06

GT3-25


Atitinka

2015.01.12

01-15-020

NT

128)                     

2017.03.06

GT3-26


Atitinka

2015.01.22

01-15-039

NT

129)                     

2017.03.06

GT3-27


Atitinka

2015.01.12

01-15-022

NT

130)                     

2017.03.06

GT3-28


Atitinka

2015.01.08

01-15-016

NT

131)                     

2017.03.06

GT3-29


Atitinka

2015.02.03

01-15-007

NT

132)                     

2017.03.06

GT3-30


Atitinka

2016.10.24

NT 16-08-06

NT

133)                     

2017.03.06

GT3-31


Atitinka

2015.02.03

01-15-008

NT

134)                     

2017.03.06

GT3-32


Atitinka

2015.01.08

01-15-015

NT

135)                     

2017.03.06

GT3-33


Atitinka

2015.01.09

01-15-017 

NT

136)                     

2017.03.06

GT3-34


Atitinka

2015.01.09

01-15-018

NT

137)                     

2017.03.06

GT3-35


Atitinka

2015.01.12

01-15-023

NT

138)                     

2017.03.06

GT3-36


Atitinka

2015.01.13

01-15-025

NT

139)                     

2017.03.06

GT3-37


Atitinka

2015.01.08

01-15-019 (su patikslinimu)

NT

140)                     

2017.03.06

GT3-38


Atitinka

2015.01.13

01-15-024

NT

141)                     

2017.03.06

GT3-39


Atitinka

2015.01.13

01-15-026

NT

142)                     

2017.03.09

GT3-40


Atitinka

2015.01.16

01-15-033

NT

143)                     

2017.03.09

GT3-41


Atitinka

2015.01.15

01-15-032

NT

144)                     

2017.03.10

GT3-42


Atitinka

2016.04.21

16/194 NT

NT

145)                     

2017.03.10

GT3-43


Atitinka

2016.08.09

16/432 NT (su patikslinimu)

NT

146)                     

2017.03.10

GT3-44


Atitinka

2016.11.16

16-208-31

KT

147)                     

2017.03.31

GT3-45

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 83.5 p.

Neatitinka

2015.09.02

2015.08.07

NT

148)                     

2017.04.21

GT3-46

Įstatymo 22 str. 4 d. 11, 13 p., Metodikos 30, 102.1, 102.2, 102.6, 107.1, 107.5, 113 p.

Neatitinka

2016.04.14

16-V04-01

V

149)                     

2017.04.21

GT3-47


Atitinka

2016.09.30

16/09-873

NT

150)                     

2017.04.21

GT3-48


Atitinka

2016.09.30

16/09-874

NT

151)                     

2017.04.21

GT3-49

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4 p.

Neatitinka

2016.09.30

16/09-876

NT

152)                     

2017.04.21

GT3-50


Atitinka

2016.09.30

16/09-877

NT

153)                     

2017.04.21

GT3-51

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4, 83.5 p.

Neatitinka

2016.09.30

16/09-878

NT

154)                     

2017.04.21

GT3-52

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4 p.

Neatitinka

2016.09.30

16/09-879

NT

155)                     

2017.04.21

GT3-53

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4 p.

Neatitinka

2016.09.27

16/09-880

NT

156)                     

2017.04.21

GT3-54


Atitinka

2016.09.30

16/09-899

NT

157)                     

2017.04.21

GT3-55


Atitinka

2016.09.30

16/09-919

NT

158)                     

2017.04.21

GT3-56


Atitinka

2016.09.30

16/09-875

NT

159)                     

2017.05.02

GT3-57

Įstatymo 22 str. 4 d. 5, 9, 11, 13 p., Metodikos 31.1, 44, 92.1, 102.6, 107.1, 109 p.

Neatitinka

2013.11.26

1309/63

V

160)                     

2017.05.02

GT3-58


Atitinka

2014.04.29

VZ-070 (2014/04)

NT

161)                     

2017.05.02

GT3-59


Atitinka

2014.09.30

VZ-155 (2014/09)

NT

162)                     

2017.05.02

GT3-60


Atitinka

2014.09.30

VZ-161 (2014/09)

NT

163)                     

2017.05.02

GT3-61


Atitinka

2014.09.30

VZ-163 (2014/09)

NT

164)                     

2017.05.02

GT3-62


Atitinka

2014.10.31

VZ-186 (2014/10)

NT

165)                     

2017.05.02

GT3-63

Įstatymo 22 str. 4 d. 5, 11, 13 p., Metodikos 102.6, 107.1, 109 p.

Neatitinka

2014.05.15

1309/62

V

166)                     

2017.05.02

GT3-64


Atitinka

2016.12.20

16-R12-44

KT

167)                     

2017.05.08

GT3-65

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 62.4 p.

Neatitinka

2016.10.11

16/10-502

NT

168)                     

2017.05.08

GT3-66

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 62.4 p.

Neatitinka

2016.10.11

16/10-503

NT

169)                     

2017.05.08

GT3-67

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 62.4 p.

Neatitinka

2016.10.11

16/10-504

NT

170)                     

2017.05.08

GT3-68

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 62.4 p.

Neatitinka

2016.10.11

16/10-505

NT

171)                     

2017.05.08

GT3-69

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 62.4 p.

Neatitinka

2016.10.11

16/10-506

NT

172)                     

2017.05.08

GT3-70

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 62.4 p.

Neatitinka

2016.10.11

16/10-507

NT

173)                     

2017.05.08

GT3-71

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 62.4 p.

Neatitinka

2016.10.11

16/10-508

NT

174)                     

2017.05.08

GT3-72

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 35.2, 35.3, 58.2, 62.2, 62.4 p.

Neatitinka

2016.10.11

16/10-509

NT

175)                     

2017.05.08

GT3-73

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 35.2, 58.2, 62.2, 62.4 p.

Neatitinka

2016.10.11

16/10-510

NT

176)                     

2017.05.08

GT3-74

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 35.2, 58.2, 62.2, 62.4 p.

Neatitinka

2016.10.11

16/10-511

NT

177)                     

2017.05.09

GT3-75

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 62.3, 83.5, 62.4 p.

Neatitinka

2015.10.12

31080 VAT_2015 TJO VHAN

NT

178)                     

2017.05.09

GT3-76

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos  62.3, 62.4 p.

Neatitinka

2015.10.12

31098 VAT_2015 TJO VHAN

NT

179)                     

2017.05.09

GT3-77

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 62.3, 83.5, 62.4 p.

Neatitinka

2015.10.12

31106 VAT_2015 TJO VHAN

NT

180)                     

2017.05.09

GT3-78

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 62.3, 83.5, 62.4 p.

Neatitinka

2015.10.12

31108 VAT_2015 TJO VHAN

NT

181)                     

2017.05.09

GT3-79

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 62.3, 83.5, 62.4 p.

Neatitinka

2015.10.12

31126 VAT_2015 TJO VHAN

NT

182)                     

2017.05.11

GT2-1


Atitinka

2016.12.01

1611/09

NT

183)                     

2017.05.11

GT2-2


Atitinka

2016.12.01

1611/10

NT

184)                     

2017.05.15

GT2-3


Atitinka

2017.01.31

NT 17-01-23

NT

185)                     

2017.05.15

GT2-4


Atitinka

2017.02.15

1612/05

NT

186)                     

2017.05.15

GT2-5


Atitinka

2017.03.21

17-03-PLN-10

NT

187)                     

2017.05.15

GT2-6


Atitinka

2016.12.16

1612/02A

NT

188)                     

2017.05.18

GT2-7


Atitinka

2017.03.29

MŽ17/03-071

NT

189)                     

2017.05.22

GT2-8


Atitinka

2017.03.21

LT-17-03-20-1999

NT

190)                     

2017.05.22

GT3-80

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 58.2, 71.2, 71.4, 71.5 p.

Neatitinka

2016.12.12

1610437

NT

191)                     

2017.05.22

GT3-81

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 58.1, 58.2, 71.2, 71.4, 71.5 p.

Neatitinka

2016.12.12

1610430

NT

192)                     

2017.05.22

GT3-82

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 58.2, 71.2, 71.4, 71.5 p.

Neatitinka

2016.12.12

1610431

NT

193)                     

2017.05.22

GT3-83

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 58.1, 58.2, 71.2, 71.4, 71.5 p.

Neatitinka

2016.12.12

1610432

NT

194)                     

2017.05.22

GT3-84

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 71.2, 71.4, 71.5 p.

Neatitinka

2016.12.12

1610433

NT

195)                     

2017.05.22

GT3-85

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 58.2, 71.2, 71.4, 71.5 p.

Neatitinka

2016.12.12

1610434

NT

196)                     

2017.05.22

GT3-86

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 71.2, 71.4, 71.5 p.

Neatitinka

2016.12.12

1610435

NT

197)                     

2017.05.22

GT3-87

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 58.2, 71.2, 71.4, 71.5 p.

Neatitinka

2016.12.12

1610436

NT

198)                     

2017.05.23

GT3-88


Atitinka

2016.09.30

NT 16-05-32/1

NT

199)                     

2017.05.23

GT3-89


Atitinka

2016.09.30

NT 16-05-32/2

NT

200)                     

2017.05.23

GT3-90


Atitinka

2016.09.30

NT 16-05-32/3

NT

201)                     

2017.05.23

GT3-91


Atitinka

2016.09.30

NT 16-05-32/4

NT

202)                     

2017.05.23

GT3-92


Atitinka

2016.09.30

16-208-08/01

KT

203)                     

2017.05.23

GT3-93


Atitinka

2016.09.30

16-208-08/02

KT

204)                     

2017.05.23

GT3-94


Atitinka

2016.09.30

16-208-08/03

KT

205)                     

2017.05.24

GT3-95


Atitinka

2016.12.05

1611447

NT

206)                     

2017.05.24

GT3-96

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.2 p.

Neatitinka

2016.12.01

16-N11-98

NT

207)                     

2017.05.24

GT3-97

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.4 p.

Neatitinka

2016.10.28

16_10-515

NT

208)                     

2017.05.24

GT3-98

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 58.1, 62.4 p.

Neatitinka

2016.12.05

1611446

NT

209)                     

2017.05.24

GT3-99

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 35.1, 71.2, 71.4, 71.5 p.

Neatitinka

2016.12.05

1611445

NT

210)                     

2017.05.24

GT3-100

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30, 37, 35.1, 71.2, 71.4, 71.5 p.

Neatitinka

2016.12.05

1611444

NT

211)                     

2017.05.24

GT3-101

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.4 p.

Neatitinka

2016.10.28

16_10-517

NT

212)                     

2017.05.24

GT3-102

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4 p.

Neatitinka

2016.10.28

16_10-513

NT

213)                     

2017.05.24

GT3-103

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4 p.

Neatitinka

2016.10.28

16_10-516

NT

214)                     

2017.05.24

GT3-104

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4 p.

Neatitinka

2016.10.28

16_10-514

NT

215)                     

2017.05.26

GT2-9


Atitinka

2017.03.02

1702/02

NT

216)                     

2017.05.26

GT2-10


Atitinka

2017.03.02

1702/03

NT

217)                     

2017.05.26

GT2-11


Atitinka

2017.03.02

1702/04

NT

218)                     

2017.05.29

GT2-12


Atitinka

2017.03.17

17-03-35

NT

219)                     

2017.05.31

GT2-13


Atitinka

2017.02.21

1702/08

NT

220)                     

2017.06.01

GT2-14


Atitinka

2017.03.30

17-03-PN-24

NT

221)                     

2017.06.01

GT3-105

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 43, 58.2, 62.4, 83.5 p.

Neatitinka

2016.11.02

16-N10-90

NT

222)                     

2017.06.02

GT2-15


Atitinka

2017.01.29

1701/08

NT

223)                     

2017.06.07

GT2-16


Atitinka

2017.03.28

RE17-004

NT

224)                     

2017.06.12

GT2-17

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 37, 58.1, 58.2 p.

Neatitinka

2017.03.21

1703525

NT

225)                     

2017.06.12

GT2-18

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 37, 58.1, 58.2 p.

Neatitinka

2017.03.21

1703516

NT

226)                     

2017.06.20

GT3-106

Įstatymo 22 str. 4 d. 9, 10, 11, 13, 14 p., Metodikos 29, 44, 55, 62.1, 66, 71.1, 71.4, 71.5 p.

Neatitinka

2017.01.11

16-I-041

NT

227)                     

2017.06.23

GT3-107


Atitinka

2017.01.16

VD/274-6/16

NT

228)                     

2017.06.23

GT3-108


Atitinka

2014.02.17

NT 17-02-05

NT

229)                     

2017.06.23

GT3-109


Atitinka

2017.01.20

VD/274-5/16

NT

230)                     

2017.06.27

GT3-110

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 71.5 p.

Neatitinka

2016.11.22

161096

NT

231)                     

2017.06.28

GT2-19


Atitinka

2017.06.14

17-06-PN-14

NT

232)                     

2017.07.24

GT3-111


Atitinka

2017.01.31

10A0-1701-0039

NT

233)                     

2017.07.24

GT3-112


Atitinka

2017.01.16

VD/274-3/16

NT

234)                     

2017.07.24

GT3-113


Atitinka

2017.02.17

VD/274-4/16 (su 2017-06-16 patikslinimu)

NT

235)                     

2017.08.01

GT3-114

Įstatymo 22 str. 4 d. 10, 13 p., Metodikos 67.1, 68.1 p. 

Neatitinka

2017.03.23

17-I-015

NT

236)                     

2017.08.10

GT3-115


Atitinka

2017.03.29

171117

NT

237)                     

2017.08.10

GT3-116

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 67.1, 68, 78, 83.4, 83.5 p.

Neatitinka

2017.05.18

17/308/1 NT

NT

238)                     

2017.08.11

GT3-117


Atitinka

2017.01.16

VD/274-1/16

NT

239)                     

2017.08.11

GT3-118


Atitinka

2017.01.16

VD/274-2/16

NT

240)                     

2017.08.14

GT3-119

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 38, 58.1, 62.2, 62.4 p.

Neatitinka

2012.06.27

837/91-12

NT

241)                     

2017.08.16

GT3-120

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 29, 38, 58.1, 62.2, 62.4, 66, 71.1, 72, 83.1 p.

Neatitinka

2012.09.26

882/136-12

NT

242)                     

2017.08.16

GT3-121

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 29, 38, 58.1, 62.2, 62.4, 66, 71.1, 72, 83.1 p.

Neatitinka

2012.06.25

840/94-12

NT

243)                     

2017.08.24

GT3-122


Atitinka

2017.05.29

NT 17-04-09/3

NT

244)                     

2017.08.24

GT3-123


Atitinka

2017.05.29

NT 17-04-09/1

NT

245)                     

2017.08.24

GT3-124


Atitinka

2017.04.14

17-04-03/1

NT

246)                     

2017.08.24

GT3-125


Atitinka

2017.04.14

17-04-03/2

NT

247)                     

2017.08.24

GT3-126


Atitinka

2017.04.14

17-04-03/3

NT

248)                     

2017.08.24

GT3-127


Atitinka

2017.04.28

17-204-34

KT

249)                     

2017.08.25

GT3-128

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 62.3 p.

Neatitinka

2017.01.27

2017/01-06 (su patikslinimu)

NT

250)                     

2017.08.25

GT3-129

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.1, 58.2, 62.2, 62.3 p.

Neatitinka

2017.01.27

2017/01-05 (su patikslinimu)

NT

251)                     

2017.08.25

GT3-130

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2 p., 62.4 p.

Neatitinka

2016.08.25

37608 VAT_2016 SVA VHAN

NT

252)                     

2017.09.11

GT3-131

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 71.5 p.

Neatitinka

2014.11.17

1166

KT

253)                     

2017.09.12

GT3-132


Atitinka

2017.03.31

17/125 NT (su patikslinimu)

NT

254)                     

2017.09.12

GT3-133


Atitinka

2017.03.31

17/129 NT (su patikslinimu)

NT

255)                     

2017.09.12

GT3-134


Atitinka

2017.05.25

17/05-230

NT

256)                     

2017.09.12

GT3-135


Atitinka

2017.05.25

17/05-231

NT

257)                     

2017.09.12

GT3-136


Atitinka

2017.05.25

17/05-232

NT

258)                     

2017.09.12

GT3-137


Atitinka

2017.05.25

17/05-234

NT

259)                     

2017.09.14

GT3-138


Atitinka

2017.05.15

1704560

NT

260)                     

2017.09.14

GT3-139


Atitinka

2017.05.09

1704559

NT

261)                     

2017.09.14

GT3-140


Atitinka

2017.05.09

1704558

NT

262)                     

2017.09.14

GT3-141


Atitinka

2017.05.09

1704557

NT

263)                     

2017.09.14

GT3-142


Atitinka

2017.05.08

1704556

NT

264)                     

2017.09.14

GT3-143


Atitinka

2017.05.12

1704555

NT

265)                     

2017.09.14

GT3-144


Atitinka

2017.05.09

1704554

NT

266)                     

2017.09.14

GT3-145


Atitinka

2017.05.09

1704553

NT

267)                     

2017.09.18

GT3-146


Atitinka

2017.05.15

1704568 (su patikslinimu  Nr. 17/09-6)

NT

268)                     

2017.09.18

GT3-147


Atitinka

2017.05.16

1704567

NT

269)                     

2017.09.18

GT3-148


Atitinka

2017.05.15

1704566

NT

270)                     

2017.09.18

GT3-149


Atitinka

2017.05.15

1704565

NT

271)                     

2017.09.18

GT3-150


Atitinka

2017.05.15

1704564

NT

272)                     

2017.09.18

GT3-151


Atitinka

2017.05.18

1704563

NT

273)                     

2017.09.18

GT3-152


Atitinka

2015.05.15

1704562

NT

274)                     

2017.09.18

GT3-153


Atitinka

2015.05.19

1704561

NT

275)                     

2017.09.19

GT3-154


Atitinka

2017.08.10

17/463 NT

NT

276)                     

2017.09.22

GT3-155


Atitinka

2017.06.21

1610430/P

NT

277)                     

2017.09.22

GT3-156


Atitinka

2017.06.21

1610432/P

NT

278)                     

2017.09.22

GT3-157


Atitinka

2017.06.21

1610433/P

NT

279)                     

2017.09.22

GT3-158


Atitinka

2017.06.21

1610434/P

NT

280)                     

2017.09.22

GT3-159


Atitinka

2017.06.21

1610435/P

NT

281)                     

2017.09.25

GT3-160


Atitinka

2017.06.21

1610437/P

NT

282)                     

2017.10.09

GT2-20


Atitinka

2017.01.23

PN-17-041

NT

283)                     

2017.10.20

GT2-21

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2 p.

Neatitinka

2017.03.28

A-17-03-27-I112

NT

284)                     

2017.10.24

GT3-161


Atitinka

2015.01.09

A14/1209/1N

NT

285)                     

2017.10.26

GT3-162


Atitinka

2017.07.04

NT 17-05-40

NT

286)                     

2017.10.31

GT3-163

Įstatymo 22 str. 4 d. 4p., 13 p., 14 p., Metodikos 35.2, 62.3, 71.5 p.

Neatitinka

2014.08.14

14/242 NT VS

NT

287)                     

2017.11.06

GT3-164

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4 p.

Neatitinka

2016.11.11

1611/01

NT

288)                     

2017.11.14

GT3-165


Atitinka

2017.08.21

A17/0721/01V

V

289)                     

2017.11.23

GT3-166


Atitinka

2017.07.24

NT 17-06-39/1

NT

290)                     

2017.11.23

GT3-167


Atitinka

2017.08.03

NT 17-06-39/2

NT

291)                     

2017.11.23

GT3-168

Įstatymo 22 str. 4 d. 14 p., Metodikos 58.1, 58.2, 62.3, 83.5 p.

Neatitinka

2017.08.11

17/08-129S

NT

292)                     

2017.11.29

GT3-169

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4 p.

Neatitinka

2017.08.31

17-08-91

NT

293)                     

2017.11.29

GT3-170

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 66, 67.2 p.

Neatitinka

2017.08.18

17-08-85

NT

294)                     

2017.12.01

GT3-171

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.4 p.

Neatitinka

2017.09.04

17-08-90

NT

295)                     

2017.12.06

GT3-172


Atitinka

2017.09.22

171148

NT

296)                     

2017.12.19

GT3-173


Atitinka

2017.06.21

1610431/P (su 2017-09-14 priedu Nr. 17/09-7)

NT

297)                     

2017.12.19

GT3-174


Atitinka

2017.06.21

1610436/P

NT

298)                     

2017.12.22

GT3-175

Įstatymo 22 str. 4 d. 10, 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 78.1, 83.3 p.

Neatitinka

2016.05.31

16-N05-79

NT

299)                     

2017.12.22

GT3-176

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2, 78.1, 83.3 p.

Neatitinka

2016.08.05

16-N08-83

NT

300)                     

2017.12.22

GT3-177

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2, 62.2 p.

Neatitinka

2017.05.01

17-N05-48

NT

301)                     

2017.12.22

GT3-178

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 78.1, 78.2, 83.5, 84.4 p.

Neatitinka

2017.02.22

17/052 NT

NT

302)                     

2018.01.04

GT3-1

 

Atitinka

2017.09.13

17-08-92-14

NT

303)                     

2018.01.04

GT3-2

 

Atitinka

2017.09.13

17-08-92-13

NT

304)                     

2018.01.04

GT3-3

 

Atitinka

2017.09.13

17-08-92-12

NT

305)                     

2018.01.04

GT3-4

 

Atitinka

2017.09.11

17-08-92-11

NT

306)                     

2018.01.04

GT3-5

 

Atitinka

2017.09.08

17-08-92-10

NT

307)                     

2018.01.04

GT3-6

 

Atitinka

2017.09.07

17-08-92-09

NT

308)                     

2018.01.04

GT3-7

 

Atitinka

2017.09.05

17-08-92-07

NT

309)                     

2018.01.04

GT3-8

 

Atitinka

2017.09.05

17-08-92-06

NT

310)                     

2018.01.04

GT3-9

 

Atitinka

2017.09.05

17-08-92-05

NT

311)                     

2018.01.04

GT3-10

 

Atitinka

2017.09.04

17-08-92-04

NT

312)                     

2018.01.04

GT3-11

 

Atitinka

2017.09.04

17-08-92-03

NT

313)                     

2018.01.04

GT3-12

 

Atitinka

2017.08.29

17-08-92-02

NT

314)                     

2018.01.04

GT3-13

 

Atitinka

2017.08.29

17-08-92-01

NT

315)                     

2018.01.29

GT3-14

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.1. p., 71.1. p., 62.4. p., 71.3. p., 71.5. p.

Neatitinka

2018.01.08

151230V-02

KT

316)                     

2018.01.30

GT3-15

 

Atitinka

2017.09.25

1709678

NT

317)                     

2018.01.30

GT3-16

 

Atitinka

2017.09.29

1709677

NT

318)                     

2018.01.30

GT3-17

 

Atitinka

2017.09.27

1709671

NT

319)                     

2018.01.30

GT3-18

 

Atitinka

2017.09.29

1709672

NT

320)                     

2018.01.30

GT3-19

 

Atitinka

2017.09.25

1709668

NT

321)                     

2018.01.30

GT3-20

 

Atitinka

2017.09.25

1709663

NT

322)                     

2018.01.30

GT3-21

 

Atitinka

2017.09.29

1709666

NT

323)                     

2018.01.30

GT3-22

 

Atitinka

2017.09.25

1709664

NT

324)                     

2018.02.01

GT3-23

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 29. p., 30. p., 92.1. p., 92.2. p., 43.1. p.

Neatitinka

2017.05.30

2017-05-01

V

325)                     

2018.02.08

GT3-24

 

Atitinka

2017.08.25

KK171140

KT

326)                     

2018.02.09

GT3-25

 

Atitinka

2018.05.22

N-16-112

NT

327)                     

2018.02.12

GT3-26

 

Atitinka

2017.10.13

1709676

NT

328)                     

2018.02.12

GT3-27

 

Atitinka

2017.10.15

1709675

NT

329)                     

2018.02.12

GT3-28

 

Atitinka

2017.10.08

1709674

NT

330)                     

2018.02.12

GT3-29

 

Atitinka

2017.09.26

1709673

NT

331)                     

2018.02.12

GT3-30

 

Atitinka

2017.09.29

1709670

NT

332)                     

2018.02.12

GT3-31

 

Atitinka

2017.09.25

1709669

NT

333)                     

2018.02.12

GT3-32

 

Atitinka

2017.09.27

1709665

NT

334)                     

2018.02.12

GT3-33

 

Atitinka

2017.10.05

1709662

NT

335)                     

2018.02.21

GT3-34

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 92.2. p., 100. p.,102.6. p.

Neatitinka

2017.10.02

LT-17-09-26-2952

V

336)                     

2018.02.22

GT3-35

 

Atitinka

2017.12.12

2705(VIL):17

NT

337)                     

2018.03.06

GT2-1

 

Atitinka

2017.12.07

NT 17-11-43

NT

338)                     

2018.03.09

GT3-36

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 8 p.

Neatitinka

2017.10.10

14/10-3222

NT

339)                     

2018.03.14

GT2-2

 

Atitinka

2018.01.29

1801/02

NT

340)                     

2018.03.14

GT2-3

 

Atitinka

2018.01.29

1801/01

NT

341)                     

2018.03.15

GT3-37

 

Atitinka

2017.10.10

171010-237

KT

342)                     

2018.03.15

GT3-38

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 71.5 p.

Neatitinka

2017.07.03

170703-112

KT

343)                     

2018.03.21

GT3-39

 

Atitinka

2017.02.02

1701467

NT

344)                     

2018.03.26

GT3-40

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 58.2p., 62.2 p., 77p., 83.5 p.

Neatitinka

2017.10.20

17-N10-11S

NT

345)                     

2018.03.27

GT3-41

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30 p., 71.5 p.

Neatitinka

2017.10.30

24DD

KT

346)                     

2018.04.09

GT3-42

 

Atitinka

2017.12.22

1712/05

NT

347)                     

2018.04.09

GT3-43

 

Atitinka

2017.12.22

1712/04

NT

348)                     

2018.04.09

GT3-44

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 30 p., 71.5 p.

Neatitinka

2017.04.18

22A5

KT

349)                     

2018.04.23

GT3-45

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 69 p., 71.2p., 71.5 p.

Neatitinka

2018.02.07

18/064 NT

NT

350)                     

2018.05.03

GT3-46

 

Atitinka

2018.04.27

18/064/1 NT

NT

351)                     

2018.05.04

GT3-47

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 109 p.

Neatitinka

2017.09.11

37/2654(Kau):17

NT, KT

352)                     

2018.05.08

GT3-48

Įstatymo 22 str. 4 d. 3 p., 11p., Metodikos 35.2. p., 35.3. p., 58.2. p., 62.4. p., 66. p., 71.5. p., 77. p., 83.5. p.

Neatitinka

2016.07.29

16/334 NT

NT

353)                     

2018.05.08

GT3-49

Įstatymo 22 str. 4 d. 3 p., 13 p., Metodikos 52.2. p., 35.3. p., 58.2. p., 62.4. p., 84.4. p., 83.5. p.

Neatitinka

2017.09.15

17/490 NT

NT

354)                     

2018.05.14

GT2-4

 

Atitinka

2018.02.19

18-02-PN-05 su priedu 18-03-21

NT

355)                     

2018.05.15

GT2-5

 

Atitinka

2018.03.23

1803/05

NT

356)                     

2018.05.15

GT3-50

 

Atitinka

2017.09.28

46955 VAT_2017 GTA KLAI

NT

357)                     

2018.05.22

GT3-51

 

Atitinka

2018.03.17

18/03-17:01

NT

358)                     

2018.05.22

GT3-52

 

Atitinka

2017.10.27

17-10-N-077

NT

359)                     

2018.05.24

GT2-6

 

Atitinka

2018.03.07

AM18/0228/01N

NT

360)                     

2018.06.12

GT2-7

 

Atitinka

2018.03.12

LT-18-03-12-3757

NT

361)                     

2018.06.11

GT3-53

 

Atitinka

2018.05.18

LT-18-05-18-4072

V

362)                     

2018.06.12

GT3-54

Įstatymo 22 str. 4 d. 3 p., 13 p., Metodikos 58.2 p.

Neatitinka

2017.12.27

17/837 NT

NT

363)                     

2018.06.15

GT3-55

Įstatymo 22 str. 4 d. 3 p., 13 p., Metodikos 58.2 p

Neatitinka

2018.02.09

17-08-91-K su tikslinimo priedu

NT

364)                     

2018.06.15

GT3-56

Įstatymo 22 str. 4 d. 3 p., 13 p., Metodikos 58.2 p

Neatitinka

2018.02.09

17-08-85-K su tikslinimo priedu

NT

365)                     

2018.06.15

GT3-57

Įstatymo 22 str. 4 d. 3 p., 13 p., Metodikos 58.2 p

Neatitinka

2018.02.09

17-08-90-K su tikslinimo priedu

NT

366)                     

2018.06.20

GT3-58

 

Atitinka

2018.05.07

18/05-271

NT

367)                     

2018.06.20

GT3-59

 

Atitinka

2018.05.07

18/05-272

NT

368)                     

2018.06.20

GT3-60

 

Atitinka

2018.05.07

18/04-273

NT

369)                     

2018.06.22

GT3-61

 

Atitinka

2017.10.06

KL-N-17-196

NT

370)                     

2018.06.27

GT3-62

 

Atitinka

2017.12.27

389_2707(MOL)_17

NT

371)                     

2018.06.27

GT3-63

 

Atitinka

2017.12.27

389_2713(MOL)_17

NT

372)                     

2018.06.27

GT3-64

 

Atitinka

2017.12.27

389_2708(MOL)_17

NT

373)                     

2018.06.27

GT3-65

 

Atitinka

2017.12.27

389_2715(MOL)_17

NT

374)                     

2018.06.27

GT3-66

 

Atitinka

2017.12.27

389_2716(MOL)_17

NT

375)                     

2018.06.27

GT3-67

 

Atitinka

2017.12.27

389_2717(MOL)_17

NT

376)                     

2018.06.27

GT3-68

 

Atitinka

2018.02.01

389_2729(MOL)_18

NT

377)                     

2018.06.27

GT3-69

 

Atitinka

2018.02.01

389_2730(MOL)_18

NT

378)                     

2018.06.27

GT3-70

 

Atitinka

2018.02.02

389_2731(MOL)_18

NT

379)                     

2018.06.27

GT3-71

 

Atitinka

2018.02.02

389_2732(MOL)_18

NT

380)                     

2018.06.27

GT3-72

 

Atitinka

2017.12.27

389_2714(MOL)_17

NT

381)                     

2018.06.27

GT3-73

 

Atitinka

2018.02.05

389_2733(MOL)_18

NT

382)                     

2018.06.27

GT3-74

 

Atitinka

2018.02.05

389_2734(MOL)_18

NT

383)                     

2018.06.27

GT3-75

 

Atitinka

2018.02.06

389_2735(MOL)_18

NT

384)                     

2018.06.27

GT3-76

 

Atitinka

2018.02.06

389_2736(MOL)_18

NT

385)                     

2018.06.27

GT3-77

 

Atitinka

2018.02.07

389_2738(MOL)_18

NT

386)                     

2018.06.27

GT3-78

 

Atitinka

2018.02.07

389_2737(MOL)_18

NT

387)                     

2018.07.30

GT3-79

 

Atitinka

2018.05.17

1805/06

NT

388)                     

2018.07.30

GT3-80

 

Atitinka

2018.05.22

1805/05

NT

389)                     

2018.08.08

GT3-81

 

Atitinka

2018.01.02

17-N11-95

NT

390)                     

2018.08.13

GT3-82

 

Atitinka

2018.05.23

17/490/1 NT

NT

391)                     

2018.08.24

GT3-83

 

Atitinka

2018.04.26

18-V01-01

V

392)                     

2018.08.28

GT3-84

 

Atitinka

2018.04.30

NT18-04-37/1

NT

393)                     

2018.08.29

GT3-85

 

Atitinka

2018.05.23

NT18-04-37/2

NT

394)                     

2018.08.29

GT3-86

 

Atitinka

2018.04.30

NT18-04-37/3

NT

395)                     

2018.08.29

GT3-87

 

Atitinka

2018.04.30

NT18-04-37/4

NT

396)                     

2018.08.29

GT3-88

 

Atitinka

2017.11.06

LT-17-11-07-3213

NT

397)                     

2018.09.05

GT3-89

 

Atitinka

2018.07.11

37/2768(Kau):18

NT

398)                     

2018.09.06

GT3-90

 

Atitinka

2018.02.06

N1802S06

NT

399)                     

2018.09.12

GT3-91

Įstatymo 22 str. 4 d. 11, 13 p., Metodikos 83.1, 58.2. p.

Neatitinka

2018.01.31

18-N01-13

NT

400)                     

2018.09.24

GT3-92

 

Atitinka

2017.04.21

NT 18/04-04-047S

NT

401)                     

2018.09.24

GT3-93

 

Atitinka

2018.04.26

NT 17-04-09/4

NT

402)                     

2018.09.26

GT3-94

 

Atitinka

2018.06.27

AM18/0614/01N

NT

403)                     

2018.10.02

GT3-95

 

Atitinka

2018.06.27

AM18/0614/02N

NT

404)                     

2018.10.03

GT3-96

 

Atitinka

2018.06.11

18-I-025

NT

 

Eil Nr.

Data

Nr.

Nustatyti pažeidimai

Vertinimo ataskaitos atitiktis reikalavimams

Surašymo data

Nr.

Vertinamo objekto tipas (NT, KT, V)

Vertinimo tikslas

TARNYBOS DĖL VERTINIMO ATASKAITOS

VERTINIMO ATASKAITA

405)

2018-11-08

GT3-97

-

Atitinka

2018-04-25

NT 18-04-34

NT

Pateikimo teismui

406)

2018-11-08

GT3-98

-

Atitinka

2018-08-24

18/554NT

NT

Nuosavybės teisės perleidimo

407)

2018-11-08

GT3-99

-

Atitinka

2018-08-24

18/555NT

NT

Nuosavybės teisės perleidimo

408)

2018-11-08

GT3-100

-

Atitinka

2018-08-24

18/556NT

NT

Nuosavybės teisės perleidimo

409)

2018-11-09

GT3-101

-

Atitinka

2018-06-11

18-I-026

NT

Finansinių ataskaitų sudarymo

410)

2018-11-09

GT3-102

-

Atitinka

2018-06-11

18-I-028

NT

Finansinių ataskaitų sudarymo

411)

2018-11-13

GT3-103

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 83.2, 83.4. p.

Neatitinka

2018-06-11

18-I-027

NT

Finansinių ataskaitų sudarymo

412)

2018-11-16

GT3-105

-

Atitinka

2018-09-28

KP18/0627/KN

NT, KT

Bendrovės akcinio kapitalo formavimo

413)

2018-12-10

GT3-106

-

Atitinka

2015-01-15

14-I-070

NT

Apmokestinimo

414)

2018-12-11

GT3-107

-

Atitinka

2018-06-06

18/178 NT

NT

Nuosavybės teisės perleidimo

415)

2018-12-19

GT3-111

-

Atitinka

2018-10-11

2018-139

NT

Pateikimo teismui

416)

2018-12-19

GT3-112

-

Atitinka

2018-08-07

KTVA-201 (18371147)

NT

Pateikimo teismui

417)

2018-12-27

GT3-116

-

Atitinka

2018-10-29

MŽ18/10-353

KT

Nuosavybės teisės perleidimo

418)

2018-12-27

GT3-117

-

Atitinka

2018-10-31

340/2801(Ukm):18

KT

Kitais tikslais

419)

2018-12-27

GT3-118

-

Atitinka

2018-07-31

NT 18-07-19

NT

Nuosavybės teisės perleidimo

420)

2018-12-27

GT3-119

-

Atitinka

2018-10-22

MŽ18/10-346

KT

Nuosavybės teisės perleidimo

421)

2019-01-15

GT3-1

-

Atitinka

2018-09-19

LT-18-09-19-4690

NT

Kitais tikslais – nuomos rinkos vertės nustatymo

422)

2019-01-15

GT7-1

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 61 p.

Neatitinka

2018-10-12

18-N10-11

NT

Nuosavybės teisės perleidimo

423)

2019-01-17

GT7-2

-

Atitinka

2018-11-05

18/10-088S

KT

Profesinių mokyklų pertvarkymo į VšĮ

424)

2019-01-30

GT7-3

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.4 p.

Neatitinka

2018-11-22

18-10-61

KT

Profesinių mokyklų pertvarkymo į VšĮ

425)

2019-01-30

GT7-4

-

Atitinka

2018-12-11

5/2810(Vil):18

KT

Kitais tikslais

426)

2019-02-11

GT7-5

-

Atitinka

2018-11-26

18-209-16

NT, KT

Nuosavybės teisės perleidimo

427)

2019-02-13

GT7-6

-

Atitinka

2018-11-13

VP2018-08M

KT

Nuosavybės teisės perleidimo

428)

2019-02-13

GT7-7

-

Atitinka

2018-11-16

VP2018-11M

KT

Nuosavybės teisės perleidimo

429)

2019-02-13

GT7-8

-

Atitinka

2018-11-13

VP2018-07M

KT

Nuosavybės teisės perleidimo

430)

2019-02-14

GT7-9

-

Atitinka

2018-11-28

VP2018-15M

KT

Nuosavybės teisės perleidimo

431)

2019-02-14

GT7-10

-

Atitinka

2018-11-13

VP2018-05M

KT

Nuosavybės teisės perleidimo

432)

2019-02-14

GT7-11

-

Atitinka

2018-11-13

M21810-05KT

KT

Nuosavybės teisės perleidimo

433)

2019-02-14

GT7-12

-

Atitinka

2018-10-31

M21810-02KT

KT

Nuosavybės teisės perleidimo

434)

2019-02-14

GT7-13

-

Atitinka

2018-11-16

VP2018-09M

KT

Nuosavybės teisės perleidimo

435)

2019-02-14

GT7-14

-

Atitinka

2018-11-05

VP2018-02M

KT

Nuosavybės teisės perleidimo

436)

2019-02-14

GT7-15

-

Atitinka

2018-10-31

M21810-03KT

KT

Nuosavybės teisės perleidimo

437)

2019-02-14

GT7-16

-

Atitinka

2018-10-31

VP2018-01M

KT

Nuosavybės teisės perleidimo

438)

2019-02-14

GT7-17

-

Atitinka

2018-11-19

VP2018-10M

KT

Nuosavybės teisės perleidimo

439)

2019-02-14

GT7-18

-

Atitinka

2018-11-20

VP2018-12M

KT

Nuosavybės teisės perleidimo

440)

2019-02-18

GT7-19

-

Atitinka

2018-11-28

VP2018-14M

KT

Nuosavybės teisės perleidimo

441)

2019-02-18

GT7-20

-

Atitinka

2018-11-21

VP2018-13M

KT

Nuosavybės teisės perleidimo

442)

2019-02-18

GT7-21

-

Atitinka

2018-11-27

KTA-18-11-586

KT

Nuosavybės teisės perleidimo

443)

2019-02-21

GT7-22

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.4 p.

Neatitinka

2018-11-05

VP2018-03M

KT

Nuosavybės teisės perleidimo

444)


2019-03-14

 

GT7-23

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.2. p.

Neatitinka

2018-02-27

18-KP03-80

NT

Paėmimo visuomenės poreikiams

445)

2019-03-25

GT7-24

-

Atitinka

2018-06-21

1806828

NT

Nuosavybės teisės perleidimo

446)

2019-03-25

GT7-25

-

Atitinka

2018-06-21

1806827

NT

Nuosavybės teisės perleidimo

447)

2019-04-04

GT7-26

Įstatymo 22 str. 4 d. 11 p., 12 p., 13 p.,  Metodikos 55 p., 62.1. p., 71.1. p., 66 p., 67.1. p., 71.2. p., 69 p., 71.3. p., 71.4. p.

Neatitinka

2018-02-19

18-R01-48

KT

Nuosavybės teisės perleidimo

448)

2019-04-04

GT7-27

Įstatymo 22 str. 4 d. 12 p., 13 p., Metodikos 62.4. p., 71.2. p., 71.4. p., 71.5. p.

Neatitinka

2018-09-20

18/08-094

KT

Nuosavybės teisės perleidimo

449)

2019-04-04

GT7-28

Įstatymo 22 str. 4 d. 11 p., 12 p., 13 p.,  Metodikos 55 p., 62.1. p., 71.1. p., 66 p., 67.1. p., 71.2. p., 69 p., 71.3. p., 71.4. p., 71.5. p.

Neatitinka

2018-02-18

18-R01-46

KT

Nuosavybės teisės perleidimo

450)

2019-04-04

GT7-29

Įstatymo 22 str. 4 d. 11 p., 12 p., 13 p., Metodikos 55 p., 62.1. p., 71.1. p., 66 p., 67.1. p., 71.2. p., 69 p., 71.3. p., 71.4. p.

Neatitinka

2018-02-19

18-R01-47

KT

Nuosavybės teisės perleidimo

451)

2019-04-09

GT7-30

-

Atitinka

2018-12-18

NT 18-12-07/2

NT

Pateikimo teismui

452)

2019-04-09

GT7-31

-

Atitinka

2018-12-12

NT 18-12-15

NT

Pateikimo teismui

453)

2019-04-11

GT7-32

-

Atitinka

2018-12-12

NT 18-12-12

NT

Pateikimo teismui

454)

2019-04-11

GT7-33

-

Atitinka

2018-12-18

NT 18-12-33

NT

Pateikimo teismui

455)

2019-04-12

GT7-34

-

Atitinka

2018-12-12

NT 18-12-16

NT

Pateikimo teismui

456)

2019-04-12

GT7-35

-

Atitinka

2019-02-04

NT 19-01-31

NT

Pateikimo teismui

457)

2019-04-17

GT7-36

-

Atitinka

2018-12-12

NT 18-12-17

NT

Pateikimo teismui

458)

2019-04-25

GT7-37

-

Atitinka

2018-02-21

VZ-54(16924518)

NT

Nuosavybės teisės perleidimo

459)

2019-04-25

GT7-38

-

Atitinka

2017-11-15

VZ-118(16124778)

NT

Nuosavybės teisės perleidimo

460)

2019-05-13

GT2-1

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.4. p.

Neatitinka

2019-02-11

19/02-6N

NT

Apmokestinimo

461)

2019-05-14

GT2-2

-

Atitinka

2019-02-28

NT 19-02-34/1

NT

Apmokestinimo

462)

2019-05-15

GT2-3

-

Atitinka

2019-02-28

NT 19-02-34/2

NT

Apmokestinimo

463)

2019-05-24

GT2-4

-

Atitinka

2019-03-20

19/02-11N-2

NT

Apmokestinimo

464)

2019-05-24

GT2-5

-

Atitinka

2019-03-20

19/02-11N-5

NT

Apmokestinimo

465)

2019-05-24

GT2-6

-

Atitinka

2019-03-25

AN19/0318/01N

NT

Apmokestinimo

466)

2019-05-27

GT2-7

-

Atitinka

2019-03-19

19/02-11N-3

NT

Apmokestinimo

467)

2019-05-27

GT7-39

-

Atitinka

2018-11-29

2018-169

NT

Kitu tikslu - turto pasidalijimo tikslu

468)

2019-05-28

GT2-8

-

Atitinka

2019-03-19

19/02-11N-4

NT

Apmokestinimo

469)

2019-05-28

GT2-9

-

Atitinka

2019-03-13

19/02-11N-1

NT

Apmokestinimo

470)

2019-06-06

GT2-10

-

Atitinka

2019-03-18

19-VKNT-03-12

NT

Apmokestinimo

471)

2019-06-25

GT7-40

-

Atitinka

2019-05-13

2019/05-02

NT

Kitu tikslu – nuomos rinkos vertės nustatymo

472) 2019-06-20 GT2-11 - Atitinka 2019-02-28 NT-19-02-40/1 NT Apmokestinimo
473) 2019-07-10 GT7-41 - Atitinka 2019-04-08 SS-19-03-21/1TM NT Kitu tikslu - teisminiam ginčui
474) 2019-09-16 GT7-42 - Atitinka 2019-06-14 A-19-06-11-I41 NT Nuosavybės teisės perleidimo
475) 2019-09-25 GT7-43 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p. 2. p., Metodikos 58.2. p., 62.2. p. Neatitinka 2019-06-03 N1905S32 NT Nuosavybės teisės perleidimo
476) 2019-10-21 GT7-44 - Atitinka 2019-08-22 VP19V06-02 NT Nuosavybės teisės perleidimo
477) 2019-10-24 GT7-45 Įstatymo 22 str. 4 d. 9 p., 13 p., Metodikos 30. p., 37. p., 38., 62.4. p. Neatitinka - 21805007 KT Nuostolių nustatymo
478) 2019-10-28 GT7-46 - Atitinka 2019-05-10 19-I-031 NT Kitu tikslu - turto pasidalinimui
479) 2019-10-29 GT7-47 Įstatymo 22 str. 4 d. 10 p., 13 p., Metodikos 62.2. p., 83.4. p., 62.4. p.  Neatitinka 2019-06-04 DGV190604 NT Kitu tikslu
480) 2019-10-29 GT7-48 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.2. p., 83.4. p. 83.5. p., 62.4. p.  Neatitinka 2019-02-14 DGV190211/1 NT Kitu tikslu
481) 2019-10-29 GT7-49 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.2. p., 83.4. p. 83.5. p., 62.4. p. Neatitinka 2019-02-14 DGV190211 NT Kitu tikslu
482) 2019-11-15 GT7-50 - Atitinka 2019-07-26 19-I-051 NT Apmokestinimo
483) 2019-11-18 GT7-51 - Atitinka 2019-05-24 NT 19-05-59/3 NT Kitu tikslu - teisminiam ginčui
484) 2019-12-10 GT7-52 Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.2. p. Neatitinka 2017-03-15 1703526 NT Kitu tikslu
485) 2019-12-12 GT7-53 - Atitinka 2019-09-11 19-N08-59 NT Nuosavybės teisės perleidimo

472)

2019-06-20


GT2-11

 

Atitinka

2019-02-28

NT-19-02-40/1

NT

Apmokestinimo

473)

2019-07-10

GT7-41

 

Atitinka

2019-04-08

SS-19-03-21/1TM

NT

Kitu tikslu - teisminiam ginčui

474)

2019-09-16

GT7-42

 

Atitinka

2019-06-14

A-19-06-11-I41

NT

Nuosavybės teisės perleidimo

2020-01-22

GT7-1

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 6. p., 35.5. p., 44. p., 57. p., 58.2. p., 62.3. p., 60. p., 62.2. p., 62.4. p., 67.2. p., 70. p., 71.5. p.

Neatitinka

2019-10-01

2019/09-19

NT

Kitu tikslu - turto rinkos vertės nustatymas

487)         

2020-03-25

GT7-2

-

Atitinka

2020-01-13

NT 19-11-52

NT

Apmokestinimo

488)         

2020-04-03

GT7-3

-

Atitinka

2019-12-20

NT 19-12-05

NT

Apmokestinimo

489)         

2020-04-17

GT7-4

Įstatymo 22 str. 4 d. 11 p., 13 p., Metodikos 40. p., 35.1. p., 35.2. p., 35.3. p., 83.5. p., 78.2. p.

Neatitinka

2019-12-04

37/2874(VIL):19

NT

Finansinių ataskaitų sudarymo

490)         

2020-04-17

GT7-5

Įstatymo 22 str. 2 d., 4 d. 8 p., 11 p., 13 p., 14 p., Metodikos 35.3. p., 71.5. p., 83.5. p., 78.2. p.

Neatitinka

2020-01-08

5/2877(VIL):19

NT

Finansinių ataskaitų sudarymo

491)         

2020-04-22

GT7-6

-

Atitinka

2020-02-19

19-06-57

NT

Apmokestinimo

492)         

2020-04-22

GT7-7

Įstatymo 22 str. 4 d. 11 p., 13 p., Metodikos 35.1. p., 40. p., 35.2. p., 35.3. p., 83.5. p.

Neatitinka

2019-11-13

37/2873(KAU):19

NT

Finansinių ataskaitų sudarymo

493)         

2020-04-22

GT7-8

-

Atitinka

2019-11-05

5/2879(VIL):19

NT

Finansinių ataskaitų sudarymo

494)         

2020-04-22

GT7-9

Įstatymo 22 str. 4 d. 11 p., 13 p., Metodikos 35.1. p., 40. p., 35.2. p., 35.3. p., 83.5. p., 78.2. p.

Neatitinka

2019-11-06

460/2871(PAL):19

NT

Finansinių ataskaitų sudarymo

495)         

2020-04-29

GT7-10

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 43.1. p., 62.2. p.

Neatitinka

2019-10-23

19-10-23

NT

Nuosavybės teisės perleidimo

496)         

2020-04-29

GT7-11

-

Atitinka

2020-01-31

20NT01-11

NT

Kitu tikslu - turto rinkos vertės nustatymas

497)         

2020-04-30

GT7-12

-

Atitinka

2014-10-30

25112 VAT_2014 DGR VHAN

NT

Nuosavybės teisės perleidimo

498)         

2020-05-15

GT7-13

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.2. p., 58.2. p., 62.3. p., 71.5. p., 71.3. p., 67.2. p., 70. p., 71.4. p., 35.2. p., 35.3. p.

Neatitinka

2020-03-06

2020/03-04

NT

Kitu tikslu - turto rinkos vertės nustatymas

499)         

2020-05-20

GT7-14

Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.2. p.

Neatitinka

2019-12-03

19/836 NT

NT

Kitu tikslu - paėmimas visuomenės poreikiams

500)         

2020-05-22

GT7-15

-

Atitinka

2020-03-06

NT 20-02-49

NT

Apmokestinimo

501)         

2020-05-25

GT7-16

-

Atitinka

2020-01-22

NT 19-11-24

NT

Apmokestinimo

502)         

2020-06-02

GT7-17

-

Atitinka

2019-07-16

19_07-499

NT

Nuosavybės teisės perleidimo

503)         

2020-06-02

GT7-18

-

Atitinka

2019-07-16

19_07-498

NT

Nuosavybės teisės perleidimo

 

2 Puslapis

Atnaujinta: 2020.06.22

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum